Kako do nasOdržan Sajam penzionera 2016.

U Novom Sadu je 25. i 26. novembra održan Sajam penzionera, osmišljen kao mesto susreta pripadnika starije populacije, sa više od 60 izlagača koji se bave pružanjem usluga i proizvoda namenjenih korisnicima u trećem dobu. Putem prezentacija, na izložbenim štandovima i radionicama, predstavljene su mogućnosti i aktivnosti u oblastima socijalne zaštite, pomoći i nege u kući, zdravlja, edukacije, volontiranja, zdrave ishrane, sporta, rekreacije i hobija, kreativnog rada, putovanja, osiguranja i bezbednosti, finansija, kao i iz oblasti pravne zaštite. Takođe, posetioci su mogli da se upoznaju sa brojnim medicinskim, farmakološkim, prehrambenim proizvodima i preparatima i uslugama. Jedan od pratećih programa bio je edukativne vrste, realizovan stručnim predavanjima lekara, nutricionista, farmaceuta, fizioterapeuta, psihologa, ekonomskih savetnika, pravnika, stručnjaka iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja i kroz prezentacije proizvoda i usluga namenjenih populaciji 60+. Klinički centar Vojvodine je i ovom prilikom izašao u susret interesovanju i potrebama korisnika zdravstvenih usluga. Na štandu KCV su bila organizovana stručna predavanja i konsultacije sa našim zaposlenima, koji se u okviru svojih specijalnosti bave unapređenjem kvaliteta života trećeg doba. Bila je to prilika da se kroz druženje, posetioci neposredno upoznaju sa resornim pokraijnskim i gradskim institucijama, organizacijama, udruženjima građana, pojedincima i firmama koje svojim radom utiču i doprinose poboljšanju kvaliteta života starijih sugrađana – sa različitim programima, sadržajima i pogodnostima koji su im dostupni kako u lokalu, tako i na teritoriji cele Srbije.


Pokrajinska vlada dodelila sredstva za nabavku najsavremenije opreme

Zdravstvene ustanove u Vojvodini ostvarile su pravo na bespovratna sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata na konkursima Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, a 45.891.764 dinara za opremanje dobile su opšte bolnice u Senti, Vrbasu i Vršcu, Specijalna bolnica za plućne bolesti u Beloj Crkvi, Klinički centar Vojvodine i Institut za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, prilikom uručivanja ugovora direktorima zdravstvenih ustanova, istakao je da je ulaganje u zdravstvo apsolutni prioritet Pokrajinske vlade, o čemu svedoče i potpisani ugovori namenjeni unapređivanju ove oblasti. Kliničkom centru Vojvodine pripalo je 11.880.000 dinara za nabavku operacionog mikroskopa za hirurške intervencije na prednjem segmentu oka, pet EKG aparata, sistema električne hirurške bušilice velike brzine i jedne operacione lampe.

Betanija nagrađena priznanjem Najbolje veliko porodilište u Srbiji 2016. godine

Portal bebac.com sproveo je do sada najveće istraživanje o stanju porodilišta u Srbiji. Blizu       10 000 žena ocenilo je svoje iskustvo, od prijema u porodilište, do odlaska kući sa bebom. 
Po oceni ispitanica, za najbolje veliko porodilište u Srbiji 2016. godine proglašena je Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine, popularno novosadsko porodilište –  Betanija.
Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCV u Novom Sadu je jedina tercijerna zdravstvena ustanova u domenu ginekologije i akušerstva u Vojvodini, na kojoj se godišnje rodi više od 6500 beba (oko 170 pari blizanaca, oko 15 trojki i oko 700 prevremeno rođene dece), uradi oko 2000 carskih rezova, a hospitalizuje, operiše i ambulantno pregleda preko 40.000 žena iz cele Vojvodine.
S obzirom da smo jedina referentna ustanova u Vojvodini, na Kliniku se upućuju najteži i najkomplikovaniji slučajevi iz oblasti akušerstva, čije rešavanje osim vrhunski obučenog medicinskog kadra, zahteva i adekvatnu tehničku opremljenost, te stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene nege i uslova boravka, i za bebe i za majke.

Ispitanice su, takođe, odabrale i 15 najboljih ginekologa u Srbiji, među kojima su se istakli naši lekari dr Dragan Stajić i dr Đorđe Petrović sa Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCV.

Klinički centar Vojvodine (KCV) u Novom Sadu,

nastavlja tradiciju Velike gradske bolnice, koja je na sadašnjem prostoru Kliničkog centra izgrađena 1909. godine, a nalazila se između Arterškog kupatila i Kalvarije. Sastojala se od hirurškog, internog, ginekološko - porođajnog, dermato - venerološkog i zaraznog odeljenja. Ustanova kasnije menja ime i postaje Glavna pokrajinska bolnica, koja je imala oko 400 postelja. Kako je osnivanjem Medicinskog fakulteta u Novom Sadu bolnica istovremeno postala i nastavna baza Medicinskog fakulteta, u periodu između 1977-1997. godine ustanova nosi naziv Medicinski fakultet u Novom Sadu. Klinički centar Novi Sad je osnovan odlukom Vlade Republike Srbije 1997. godine, a Izvršno veće AP Vojvodine, koje 2002. preuzima osnivačka prava, 2007. godine osniva Klinički centar Vojvodine.

Danas je Klinički centar Vojvodine vrhunska, visokospecijalizovana zdravstvena institucija najvišeg ranga, a istovremeno je i najveća nastavno-naučna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Pored redovne zdravstvene delatnosti, na klinikama i u centrima za dijagnostiku sprovodi se edukacija lekara na specijalizaciji i subspecijalizaciji. Takodje je i jedinstveni urgentni i bolnički centar za grad Novi Sad i čitav region Južne Bačke.

Dragi pacijenti,

pregled koji želite da kod nas obavite, kao i lečenje koje vam savetujemo, iziskuju vašu saglasnost. S toga, da biste lakše mogli da se odlučite i pripremite za pojedine vrste pregleda, mi vas tokom pregleda u razgovoru, obaveštavamo o oboljenjima, vrstama, značaju, kao i o eventualnim posledicama i mogućim komplikacijama u vezi sa metodama lečenja koje vam savetujemo. Zakon o zdravstvenoj zaštiti definiše prava pacijenata, koji je u centru pružanja zdravstvenih usluga. U okviru sistema zdravstvene zaštite, pacijent ima pravo na dostupnost zdravstvene zaštite, obaveštenost, slobodan izbor, poštovanje privatnosti i poverljivost informacija.

Ovde možete pogledati usluge koje pruža Klinički centar Vojvodine, a pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i o participaciji na sajtu Republičkog zavoda za zdravstvenu zaštitu www.rfzo.rs.

 

MISIJA KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE

Klinički centar Vojvodine je visokospecijalizovana zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa, koja pruža zdravstvene usluge najvišeg kvaliteta primenom savremenih i svetski priznatih dijagnostičkih i terapijskih procedura i metoda lečenja. Zdravstvenu zaštitu pruža u okviru ambulantno polikliničkog i kliničkog lečenja pacijenata.

Klinički centar Vojvodine za cilj ima kontinuirano poboljšanje kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga praktičnom primenom najsavremenijih naučnih i tehnoloških dostignuća, nastavnom, naučno istraživačkom i edukativnom delatnošću.

Kontinuiranim razvojem, unapređenjem svoje delatnosti, poštovanjem zakona i propisa koji štite zdravlje i garantuju bezbednost korisnika i osoblja ispunjava svoju misiju, koja se odnosi na stručnu brigu o zdravlju svakog pacijenta sa humanim odnosom prema čoveku i poštovanjem prava pacijenta i etičkih principa i kodeksa.

 

VIZIJA

Očuvanje liderske pozicije među zdravstvenim ustanovama tercijarnog nivoa uspostavljanjem najviših standarda u obezbeđivanju kvalitetne i bezbedne zdravstvene zaštite, primenom najsavremenijih dijagnostičkih i terapijskih metoda, kao i radom u naučnoistraživačkoj, nastavnoj i edukativnoj delatnosti.