Zakazivanje pregleda

U Kliničkom centru Vojvodine zakazivanje se vrši preko integrisanog zdravstvenog informacionog sistema IZIS. Pacijenti, koje upućuju zdravstvene ustanove koje još nisu integrisane u IZIS, preglede mogu zakazati na stari način, dolaskom na šalter za zakazivanje na Poliklinici, telefonom ili na elektronsku adresu zakazivanje@kcv.rs uz uslov dostavljanja skeniranog uputa zdravstvene ustanove (kao dokaza da ZU nije u IZIS-u).