15 ГОДИНА ОД ПРВЕ КОХЛЕАРНЕ ИМПЛАНТАЦИЈЕ у Србији која је изведена на Клиници за болести ува, грла и носа КЦВ

Поводом јубилеја 15 гоодина кохлеарне имплантације Клинике за ОРЛ КЦВ 26. новембра 2017. године одржана је свечаност у Матици српској у Новом Саду, којој је домаћин био управник Клинике за болести, грал и носа, проф. др Драган Данкуц, а присутне је поздравила и проф. др Едита Стокић – помоћник директора за здравство КЦВ, и др Зоран Комазц – шеф Одсека за кохлеарну имплантацију КЦВ.

Тешка и екстремна сензоринеурална оштећења слуха имају разарајући ефекат како на појединца тако и на њихове породице. Услед тога је код деце која су рођена глува или тешко наглува отежана способност да се достигне пун развојни потенцијал те и сам говор бива отежан или сасвим онемогућен. Данас, применом вештачког унутрашњег ува или кохлеарног импланта, пружа се могућност пацијентима са тешким и екстремним оштећењима слуха да поново чују, да деца науче да говоре и да се укључе у свакодневни живот и редовно школовање са самопоуздањем да могу да живе пуним животом.

Вештачко унутрашње уво је електронски уређај који премошћава оштећене или уништене ћелије рецепторе и преноси електричну стимулацију директно на влакна слушног нерва. Први пут у нашој земљи је савремени кохлеарни имплант, Nucleus® 24 Contour, уграђен у Новом Саду 26. 11. 2002. год. и то код болеснице старе 40 година са постлингвалним оштећењем слуха. Операцију су извели проф. др Ј. Jóri, проф. др Драган Данкуц и проф. Ј. G. Kiss са ОРЛ Клинике из Сегедина, Мађарска и ОРЛ Клинике у Новом Саду.

Одлуком Републичког завода за здравствено осигурање о буџетском финансирању набавке кохлеарних импланата, маја месеца 2005. године у Републици Србији заживео је национални програм угредње вештачког унутрашњег ува у нашој земљи. Четири Клиничка центра у Србији су оспособљена за уградњу вештачког унутрашњег ува и то: Клинички центар Војводине, Клинички центар Србије, Клиничко болнички центар „Звездара“ Београд и Клинички центар Ниш. Закључно са 2017. годином у нашој земљи је оперисано преко 400 пацијената са најтежим облицима оштећења слуха и то превасходно деце, док је укупан број оперисаних пацијената у читавом свету достигао 270.000 уграђених кохлеарних импланата. На Клиници за болести ува, грла и носа, Клиничког центра Војводине је у периоду од 2002. до 2017. године оперисано 125 пацијената.Тим за кохлеарну имплантацију у Клиничком центру Војводине чине: аудиолози, проф. др Зоран Комазец, доц. др Слободанка Лемајић Комазец, шеф дечијег одсека проф. др Љиљана Влашки, шеф отолошког одсека проф. др Драган Данкуц и др Немања Пејаковић, сурдопедагози Ивана Соколовац и Оливер Вајс, стручни срадник из Аудио БМ Владимир Мрђанов, дечији неуролог и психолог, радиолог др Славица Сеничар, офталмолог, педијатар и анестезиолог.

Заједничким напором тима стручњака за рано откривање и дијагностиковање најтежих облика сензоринеуралних оштећења слуха код деце и одраслих, отохирурга, сурдопедагога и породице корисника вештачгог унутрашњег ува, постижу се невероватно добри резултати у хабилитацији и рехабилитацији наших пацијената. Деца са оштећеним слухом науче да говоре и имају могућности да похађају редовне школе са добром перспективом даљег образовања, док се одрасли пацијенти веома брзо поново враћају свакодневним активностима.