5. мај – Светски дан хигијене руку

Хигијена руку особља у здравственим установама једна је од најважнијих мера за превенцију болничких инфекција. Успостављањем Националног програма за хигијену руку, Србија је 2008. године постала чланица Алијансе за безбедност пацијената Светске здравствене организације. Сваке године СЗО идентификује специфичне потребе у здравству и предлаже теме за циљне активности које ће се бавити спречавањем ширења превентабилних инфекција.

Кампања хигијене руку, као део програма промоције и контроле инфекција, у било ком окружењу, пружа подршку превенцији и контроли инфекција и редукује превентабилни терет на здравствени систем.

Крајем 2017. године Министарство здравља у сарадњи са Републичком стручном Комисијом за надзор над болничким инфекцијама и Институтом за јавно здравље Србије, спровело је у оквиру Европске студије 4. Националну студију преваленције болничких инфекција и потрошње антибиотика у здравственим установама широм Србије.  Резултати студије  указују да је потребно уложити додатне напоре у циљу стварања неопходних услова за правилну хигијену руку здравствених радника у болницама.

Клинички центар Војводине и ове године учешћем у Кампањи за хигијену руку доприноси  превенцији и смањењу учесталости болничких инфекција, што чини основу безбедног и ефикасног здравственог система и подиже квалитет пружених услуга здравствене заштите.