СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКО-УСЛУЖНЕ ПОСЛОВЕ

06 маја: ОД ЈЕСЕНИ ЦЕО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ НА ГРАДСКОЈ ТОПЛАНИ

Сви објекти Клиничког центра Војводине ће се почетком нове грејне сезоне снабдевати топлотном енергијом преко даљинског система грејања Новосадске топлане….