Дојење – природна исхрана и развојна нега новорођенчета – едукација здравствених радника Војводине

Клиника за гинекологију и акушерство Клиничкoг цeнтрa Вojвoдинe као једина терицијарна установа из области гинекологије и акушерства на подручју Војводине одређена је за регионалног координатора за спровођење активности Националне стратегије подршке дојењу, породичној и развојној нези новорођенчета и има задатак да се сваком детету омогући најбољи почетак у животу и да заштити његово психофизичко здравље.

Због сталног пада стопе дојене деце, заштита, промоција и подршка дојењу представља данас јавно-здравствени приоритет већине развијених земаља. У Републици Србији тек нешто више од половинe беба добије свој први подој у току првог сата од рођења, а тек је 12,8% искључиво дојене деце млађе од 6 месеци у Републици Србији.

Овај Програм је првенствено оријентисан на спровођење активности кроз систем здравства од примарне до терцијарне здравствене заштите. Програм препоручује  модел здравствених услуга у којем су потребе трудница, породиља, бабињара и деце стављене у центар окружења које их подржава, укључујући и заштиту од рекламирања замена за мајчино млеко. На једноставан и практичан начин је предложено решавање  најважнијих питања која се тичу дојења а односе се на дете, мајку, здравствене раднике, здравствени систем, заједницу и остале. Програм садржи циљеве, активности и очекиване резултате, али укључује и побољшање квалитета здравствене заштите. Примарна активност програма је усмерена на организацију стручних семинара намењених свим структурама здравствених радника у перинаталаној здравственој заштити на теријиторији Војводине.

Уз подршку УНИЦЕФ-а Србија, на Клиници за гинекологију у акушерство КЦВ одржан је  први од три едукативна курса за здравствене раднике, будуће едукаторе и промотере програма. Учестовало је 100 здравствених радника из породилишта, домова здравља и  патронажне, који ће наставити едукацију тимова осталих здравствених установа региону Војводине. Тимови из здравствених установа представљају најмање по једног представника сваке од специјалности запослених.  Едукација је предвиђена кроз „20- часовни курс за подршку дојењу” .