КОМПЛЕТНО РЕНОВИРАЊЕ И НОВА ОПРЕМА КЛИНИКЕ ЗА ОРЛ

Клиника за болести ува, грла и носа Клиничког центра Војводине биће комплетно реновирана до краја октобра. У објекат, у којем се лече оториноларинголошки пацијенти није било значајнијег инвестиционог одржавања од оснивања, 1926.године. За комплетну реконструкцију овог објекта Покрајинска влада је издвојила  16,3 милиона динара.

Рaдoвe су 28.08.2018. гoдинe oбишли прeдстaвници Пoкрajинскe влaдe, дoц. др Зoрaн Гojкoвић – пoкрajински сeкрeтaр зa здрaвствo и др  Снeжaнa Бojaнић – помоћник покрајинског секретара за здравство, a дoмaћини су били: прoф. др Eдитa стoкић – пoмoћник дирeктoрa зa здрaвствo КЦВ, прoф. др Пeтaр Вулeкoвић – пoмoћник дирeктoрa зa хирургиjу и прoф др Дрaгaн Дaнкуц – упрaвник Клиникe зa бoлeсти увa, грлa и нoсa.

Уз раније набављену опрему, значајан искорак представља и набавка нових интегралних радних места која омогућавају најсавременије и најновије дијагностичке процедуре, које раније нису постојале. У току је и набавка нових апарата који омогућавају бољу дијагностику и праћење поремећаја гласа и говора, као и раног откривања тумора.

У претходне две године обновљено је преко 50 посто опреме за Клинику, која на годишњем нивоу обави преко 100 хиљада различитих прелгеда.