Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

Леп пример сарадње

Дом здравља Бач је 9. августа уступио Клиничком центру Војводине на коришћење апарат „аутопулс за аутоматску реанимацију“. Том приликом је директор дома здравља др Жељко Меселџија овај медицински апарат предао проф. др Едити Стокић – помоћнику директора за здравствo КЦВ, чему су присуствовали представници ове две здравствене установе.