НOВA НAДA У БOРБИ ПРOTИВ ШЛOГA

Aкутни исхемијски мождани удар – модалитети лечења, била је тема кoнфeрeнциja зa нoвинaрe, oдржaнa 05.04.2018. године у Клиничкoм цeнтру Вojвoдинe којој су присуствовали еминентни стручњаци: проф. др Петар Сланкаменац – в.д. директор-а КЦВ, проф. др Едита Стокић – помоћник директора за здравство, др Жељко Живановић – управник Клинике за неурологију КЦВ и др Драган Анђелић – радиолог из Центра за радиологију КЦВ.

Мождани удар заузима високо место у светској епидемиологији, чак друго или треће, као узрочник морталитета, и водеће место као узрочник онеспособљености. На исхемијски мождани удар отпада скоро 80% од свих можданих удара. Сматра се да ће овакав тренд остати и до, не тако далеке, 2020. године.

Механичка тромбектомија постаје „златни стандард“ за лечење акутног исхемијског можданог удара проузрокованог оклузијом великих крвних судова. Битно је вршити пажљив одабир пацијената у циљу постизања најбољих резултата. Садашњи задаци наше службе су постизање још боље кординације између чланова мултидисциплинарног тима, повећање броја пацијената са АИМУ који би били лечени овом терапијом, едукација колега на различитим нивоима здравствене заштите, побољшање здравственог васпитања и освештености опште популације о препознавању симптома можданог удара, и свакако смањење времена од настанка симптома до постизања реканализације.