ОД ЈЕСЕНИ ЦЕО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ НА ГРАДСКОЈ ТОПЛАНИ

Сви објекти Клиничког центра Војводине ће се почетком нове грејне сезоне снабдевати топлотном енергијом преко даљинског система грејања Новосадске топлане.

Клинички центар Војводине пoсeтили су градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и Покрајински секретар за здравство, прoф. др Зоран Гојковић, кojи су зajeднo сa в. д. дирeктoрoм КЦВ, прoф. др Eдитoм Стoкић, oбишли радове на информационом повезивању oбjeкaтa и на топлификацији Клиничког центра Војводине,  коју заједнички финансирају Покрајинска влада и Град Нови Сад.

Објекти Клиничког центра Војводине до сада нису били у систему даљинског грејања Новосадске топлане, већ су се топлотном енергијом снабдевали из сопствене котларнице која је као основни енергент користила мазут. Због тога су прошле године почели радови на изградњи вреловодне мреже за прикључење свих објеката КЦВ на ефикаснији и бржи систем грејања, а обезбеђена је и техничка могућност да се топлотном енергијом могу снабдевати и ван грејне сезоне преко система за топлу потрошну воду.