Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

Амбуланта за ХИВ

У склопу Клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине, 15. априла 2008. године отворен је Одсек за HIV/AIDS. Тренутно се на Одсеку амбулантно контролише и лечи 264 HIV+ пацијента са територије Војводине, а годишње се обави око 3000 амбулантних прегледа (Распоред рада амбуланте можете видети у табели). Одсек поред амбуланте, располаже и са 3 кревета за болничко лечење.

Пацијенти се на Одсеку лече према савременим алгоритмима које је одредило Европско AIDS удружење (European AIDS clinical society – EACS), а усвојила Национална комисија. Према препорукама пацијентима се ради праћења ефекта терапије редовно контролише имунски статус (одређивањем броја CD4 лимфоцита) и одређује присуство вирусних честица у крви (PCR методом).

На Одсеку раде три лекара доктора медицинских наука проф. др Снежана Бркић, проф. др Весна Туркулов и доц. др Даниела Марић. Сви лекари су прошли посебне едукације у земљи и инстранству које се односе на специфичности терапије HIV и AIDS-а, а знање редовно унапређују ангажовањем на европским конгресима и радионицама.

Приротет Одсека је да обезбеди поверљивост и дискретност уз најбољи могући квалитет неге и терапије оболила од HIV-а са подручја Војводине.

Број телефона амбуланте за HIV/AIDS је 021/4843661 и отворен је за питања у вези терапије и постекспозиционе профилаксе HIV инфекције. На Одсеку се врши тестирање само болничких пацијената. Тестирање на HIV, као и на друге полно преносиве болести је организовано у Центру за добровољно и поверљиво саветовање и тестирање у оквиру Центра за превенцију и контролу болести (Завод за јавно здравље Војводине).

РАСПОРЕД РАДА АМБУЛАНТЕ ЗА HIV/AIDS

8-13h
Редовне контроле
доц. др Даниела Марић

8-10h
Први прегледи и хоспитализације
доц. др Даниела Марић

10-12h
Редовне контроле
проф. др Весна Туркулов

13-19h
Редовне контроле
проф. др Снежана Бркић

8-13h
Редовне контроле
проф. др Снежана Бркић

8-13h
Први прегледи и хоспитализације
доц. др Даниела Марић

8-10h
Редовне контроле
доц. др Даниела Марић

10-12h
Редовне контроле
проф. др Весна Туркулов

Број телефона амбуланте за HIV/AIDS:

021/4843661

НОВЕ МЕТОДЕ
МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија и визија Клиничког центра Војводине
КЛИНИКЕ И ЦЕНТРИ
Клинички центар Војводине
ЗАКАЗИВАЊЕ
Заказивање прегледа и додатне информације
МАПА
Мапа клиника и центара у саставу КЦВ