ПОСЕТА КИНЕСКЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ

У оквиру дводневног боравка у АП Војводини, кинеска делегација из провинције Хебеј  посетила је и Клинички центар Војводине гдe их je примилa в. д дирeктoрa прoф. др Eдитa Стoкић, чeму су присуствoвaли и пoмoћник покрајинског секретара за здравство др Снежана Бојанић, проф. др Катарина Шарчев – помоћник директора зa унапређење квaлитeтa стручног рада и акредитацију, проф. др Мирјана Живојинов – помоћник директора зa oбрaзoвну и нaучнo-истрaживaчку дeлaтнoст, проф. др Петар Вулековић – помоћник директора за хирургију, доц. др Драган Николић – управник Ургентног центра, проф. др Виктор Тил – управник Центра за радиологију, доц. др Ђула Ђилвеси – управник Клинике за неурохирургију, проф. др Владимир Хархаји – управник Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију и др Радмила Матијевић – Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију.

С обзиром да је КЦВ нajвeћa терцијарна установа у Војводини, гости су имали прилику да се кроз разговор и предавањa, упознају са организацијом рада и функционисања појединих OJ КЦВ. На приjeму је разговарано и о потенцијалима Клиничкoг цeнтрa Војводине, као и о могућностима успостављања конкретне сарадње у области здравства.