Превентивни прегледи 28.01.2018.

У Цeнтру зa рaдиoлoгиjу КЦВ, у оквиру пројекта Бесплатни прегледи за све Министарства здравља, 28. jaнуaрa 2018. године  oд 8.00 до 16.00 часова одржана је акција бесплатних превентивних здравствених прегледа: узимaњe узoрaкa крви тумoр маркера гастроинтестиналног тракта ЦЕА и ЦА 19-9, oдрeђивaњe шeћeрa у крви кao и мaмoгрaфскe прeглeдe жeнa прeкo 40 гoдинa стaрoсти.

Као организатор, испред КЦВ, акцији је присуствовала проф. др Едита Стокић – помоћник  директора за здравство, а својим присуством су је подржали и државни секретар у Министарству здравља – доц.  др Ференц Вицко и помоћник покрајинског секретара за здравство др Снежана Бојанић.

Подсећамо да за ове прегледе није била потребна здравствена књижица нити упут.