Видео ЕЕГ телемтрија на Клиници за неурологију

У Клиници за неурологију КЦВ, на Одељењу за епилепсије, недиференциране кризе свести и неурологију развојног доба, током новембра 2018. године отпочео је са радом кабинет за видео ЕЕГ телеметрију, дуготрајно, вишесатно електроенцефалографско (ЕЕГ) снимање.

Електроенцефалографија (ЕЕГ) је графички приказ електричне активности мозга која се региструје преко електрода постављених на површину главе, који је функционалан и неинвазиван. Главна вредност ове методе је у дијагностици поремећаја свести. Видео ЕЕГ телеметрија представља високо специјализован и технолошки захтеван поступак којим се пацијенти са епизодичним поремећајима стања свести непрекидно снимају током више сати и више дана у болничким условима. Истовремено се региструје видео и ЕЕГ запис, за време епилептичког напада и ван њега што омогућава диференцирање пре свега епилептичких од неепилептичких напада, као и увид у семиологију самих епилептичких напада што омогућава прецизну класификацију епилептичких напада, врсту епилепсије и постављање дијагнозе епилептичког синдрома. Ово ће омогућити адекватан избор специфичног антиепилептичког лека као и праћење неурофизиолошког одговора лечења. Вредност овог снимања је и у дијагностици других неуролошких болести, као што су поремећаји свести, претерана поспаност или други поремећаји спавања, заборавност или амнезија итд.

Ово дијагностичка метода у многоме ће помоћи у диференцијацији епилептичких од неепилептичких криза свести, као и диференцијацији разних поремећаја свести узрокованим другим етиологијама. Све ово наведено ће допринети бољем, тачнијем и бржем дијагностиковању основне болести а самим тим и ефикаснијем лечењу епилепсије.

Апарат за видео ЕЕГ телеметрију је употпунио опрему Клинике за неуорлогију захваљујући разумевању Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине.