Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

Кућни ред за посете

Из правилника о кућном реду Клиничког центра Војводине