Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

Кућни ред за посете

Кућни ред за посете

 • Посете су дозвољене свакодневно у времену од 15 до 16 часова (у Ургентном центру од 14 до 15 часова, на Клиници за гинекологију и акушерство од 14 до 16 часова), али не више од 2 особе истовремено.
 • Пацијент има право да забрани посете одређеним лицима, КЦВ (тј. службеник обезбеђења) има обавезу да провери идентитет сваког посетиоца, те се с тим у вези од посета траже личне карте на увид.
 • За време трајања посета, посетиоци су дужни да пазе на ред, мир и чистоћу у болничким просторијама, у складу са Кућним редом КЦВ.
 • Посетиоцима је строго забрањено да седе на болесничким креветима.
 • Посетиоци не могу пушити у болесничким собама, другим просторијама и у кругу КЦВ, нити могу конзумирати алкохолна пића, опојне супстанце или сличне материје које имају сличан ефекат.
 • Забрањено је фотографисање и снимање пацијената, медицинског особља у току рада, као и свих осталих запослених у току радних активности, огласних табли на одељењима, температурних листа и свега осталог што може угрозити приватност пацијента или процес рада.
 • Грађанима који болују од заразних болести или имају неки од следећих симптома: повраћање, дијареја, кашаљ, повишена телесна температура, забрањене су посете пацијентима хоспитализованим у КЦВ.
 • Посете такође нису дозвољене лицима која су под дејством алкохола, психоактивних супстанци, или из било којих других разлога нарушавају ред и мир, те ће особље клинике бити принуђено да позове обезбеђење КЦВ у циљу поштовања једнаких права на безбедност лечења свих хоспитализованих пацијената.
 • Лицима за која се основано сумња да су непосредно изазвала и/или допринела хоспитализацији пацијента, такође су забрањене посете.
 • Није препоручљиво да се у посете доводе деца старости до 7 година због њихове опште преосетљивости организма на евентуалне узрочнике интрахоспиталних инфекција.
 • Уколико посетилац оштети или уништи инвентар или другу имовину КЦВ дужан је да штету надокнади, а уколико то не учини, пацијент код кога је тај посетилац долазио има обавезу да такву штету надокнади.