Стручни колегијум

Стручни колегијум је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове у Клиничком центру.

Стручни колегијум сачињавају: директор, заменик директора, помоћници директора, главна сестра и руководиоци организационих јединица.

Одлуку о именовању Стручног колегијума КЦВ можете погледати овде.