Стручни колегијум

Стручни колегијум је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове у Клиничком центру.

СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ – састав 

редни брoj име и презиме назив радног места
 1. проф. др Едита Стокић в.д. директора
 2. доц. др Драган Николић помоћник директора Клиничког центра за здравствену делатност
 3. проф. др Снежана Томашевић Тодоровић помоћник директора Клиничког центра за образовну и научно-истраживачку делатност
4, др Милан Попов помоћник директора Клиничког центра за хирургију
 5. проф. др Ивана Урошевић помоћник директора Клиничког центра за интерну медицину
 6. асист. др Александра Плећаш Ђурић помоћник директора Клиничког центра за унапређење квалитета стручног рада и акредитиацију
 7. проф. др Велибор Чабаркапа помоћник директора Клиничког центра за дијагностичку делатност
 8. Будислав Петровић, дипл. екон. помоћник директора Клиничког центра за правно и економско-финансијске послове
 9. Ненад Ердељан, дипл. инж. менаџ. помоћник директора Клиничког центра за техничке послове
10 проф. др Дејан Иванов Клиника за абдоминалну и ендокрину хирургију
11. проф. др Владимир Манојловић Клиника за васкуларну и  ендоваскуларну хирургију
12. проф. др Предраг Рашовић Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију
13. проф. др Саша Војинов Клиника за урологију
14. проф. др Mладен Јовановић Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију
15. проф. др Ђула Ђилвеси Клиника за неурохирургију
16. проф. др Александар Кираљ Клиника за максилофацијалну и оралну хирургију
17. др Нада Анђелић Клиника за анестезију, интензивну терапију и терапију бола
18. доц. др Лада Петровић Клиника за нефрологију и клиничку имунологију
19. проф. др Драгана Томић Наглић Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
20. др Олгица Латиновић Бошњак Клиника за гастроентерологију и хепатологију
21. доц. др Жељко Живановић Клиника за неурологију
22. доц. др Владимир Кнежевић Клиника за психијатрију
23. проф. др Ђорђе Илић Клиника за гинекологију и акушерство
24. проф. др Томислав Преведен Клиника за инфективне болести
25. проф. др Зоран Голушин Клиника за кожно-венеричне болести
26. проф. др Владимир Кљајић Клиника за оториноларингологију и хирургију главе и врата
27. др Синиша Бабовић Клиника за очне болести
28. проф. др Снежана Томашевић Тодоровић  Клиника за медицинску рехабилитацију
29. проф. др Драган Данкуц  Поликлиника
30. проф. др Драган Николић Ургентни центар
31. проф. др Виктор Тил Центар за радиологију
32. доц. др Душан Вапа  Центар за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику
33. проф. др Милана Пањковић Центар за патологију и хистологију
34. спец. фарм.Слађана Ђекић Центар за медицинско снабдевање – болничка апотека
35. проф. др Игор Митић Центар за трансплантацију
36. Весна Вицко Богишић, дипл. прав. Служба за правне и опште послове
37. Maрко Јанковић, дипл. прав. Служба за економско-финансијске послове
38. Бранислав Јуришин, дипл. инж. агрон. Одсек за интерну ревизију
39. Бранкица Перић, струковна медицинска сестра главна сестра Клиничког центра Војводине

 

КЛИНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ЛЕКА И МЕДИЦИНСКОГ СРЕДСТВА У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ ВОЈВОДИНЕ спроводи се у складу са Инструкцијом о начину и поступку спровођења клиничког испитивања лека и медисинског средства у Клиничком центру Војводине, коју је донео Стручни колегијум Клиничког центра Војводине, а коју можете погледати овде.

Накнада за рад Стручног колегијума – разматрање захтева спонзора за спровођење клиничког испитивања лекова и медицинских средстава у Клиничком центру Војводине утврђена је Ценовником услуга Клиничког центра Војводине и уплаћује се на рачун Клиничког центра Војводине број: 840-577667-32 или на девизни рачун за клиничке студије број: 840-60791-18.

Особа за контакт је Марко Куриџа, дипл. правник,имејл адреса: marko.kuridza@kcv.rs кога је директор одлуком одредио за овлашћено лице Клиничког центра Војводине за коресподенцију са спонзорима односно уговорним истраживачким организацијама, у циљу припреме, прегледа и усаглашавања садржине документације и уговора о спровођењу клиничких испитивања (Одлука)