КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
COVID-19
Обавештења, вести и информације
МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија и визија Клиничког центра Војводине
КЛИНИКЕ И ЦЕНТРИ
Клинички центар Војводине
ЗАКАЗИВАЊЕ
Заказивање прегледа и додатне информације

 

 

 

 

КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Дана 30.12.2021. године одржана је конститутивна седница Надзорног одбора Клиничког центра Војводине, на којој су верификовани мандати чланова Надзорног одбора, усвојен Пословник о раду и изабран заменик председника Надзорног одбора.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРЕВОДИЛАЧКИХ УСЛУГА У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ ВОЈВОДИНЕ

Јaвни позив је намењен овлашћеним судским преводиоцима/тумачима са местом становања у Новом Саду, како би се обезбедило неометано одазивање на позив КЦВ у случајевима када у КЦВ постоји потреба у складу са чланом 11, став 5 Закона о правима пацијената, а имјући у виду да су у контексту пружања здравствених услуга све радње неодложне.

У циљу одабира најподеснијих пријава, на јавни позив је уз пријаву потребно доставити:

  • решење о именовању за судског преводиоца
  • краћу биографију
  • доказ о пребивалишту, односно боравишту на територији општине Нови Сад

Предност ће имати судски преводиоци/тумачи који су правног образовања и/или имају искуства у превођењу медицинске документације, стручне литературе или су усмено преводили на стручним медицинским скуповима.

Трошковник за накнаду пружених услуга усменог превођења мора бити израђен у складу са категоријама језика:

Језици: I категорије:

арапски, бугарски, горански, енглески, знаковни језик, италијански, мађарски, македонски, немачки, пољски, португалски, румунски, русински, руски, словачки, словеначки, фински, француски, хрватски, чешки, шведски, шпански.

II категорије: албански, грчки, кинески, норвешки, ромски, турски, украјински, хебрејски, холандски III категорије:

дански, јапански, пакистански, персијски, фламански и јерменски

 

Један час превођења (од 60 минута), при чему се обрачунава као пун сат сваки започети рачунајући од заказаног времена доласка ради превођења 1200,00 РСД 1500,00 РСД 1800,00 РСД
Трошковник мора бити достављен у року од 24 сата.

 

Трошковник за накнаду пружених услуга писменог превођења медицинске документације мора бити израђен у складу са категоријама језика:

Језици: I категорије:

арапски, бугарски, гестовни говор, горански, енглески, италијански, мађарски, македонски, немачки, пољски, португалски, румунски, русински, руски, словачки, словеначки, фински, француски, хрватски, чешки, шведски, шпански.

II категорије:

албански, грчки, кинески, норвешки, ромски, турски, украјински, хебрејски, холандски

III категорије:

дански, јапански,  пакистански, персијски, фламански и јерменски.

 

Износ по страни текста од 1600 карактера са размацима у 2  примерка (без увећања цене и за већи број) Са страног на српски језик: 1200,00 РСД

 

Са српског на страни: 1800,00 РСД

Са страног на српски језик: 1800,00 РСД

 

Са српског на страни: 2100,00 РСД

Са страног на српски језик: 1800,00 РСД

 

Са српског на страни: 2100,00 РСД

Трошковник мора бити достављен у року од 24 сата.

 

  • У складу са наведеним, КЦВ преузима на себе да омогући све потребне информације за припрему судског преводиоца/тумача, да лице за то овлашћено буде на услузи судском преводиоцу/тумачу приликом доласка у КЦВ и током времена превођења у КЦВ, као и за сва евентуална питања и нејасноће у вези са техничким условима.
  • Судски преводиоци/тумачи који се одазову на јавни позив за формирање референтне листе, достављањем потребне документације се обавезују на прихватање наведених услова, као и присуство стручним обукама које ће КЦВ организовати у сврху припреме за превођење у здравственој установи.
  • Рок за подношење пријава на јавни позив је 14 радних дана, од дана објављивања на сајту КЦВ.
  • Пријаве са прилозима из тачке 2 потребно је доставити у штампаном облику на адресу Клиничког центра Војводине, Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, са назнаком „за јавни позив за пружање преводилачких услуга у КЦВ“
  • Комисија коју образује директор ће размотрити пријаве пристигле на јавни позив и предлог референтне листе доставити директору у року од 5 дана од истека рока за подношење пријава. Директор ће у року од 8 дана утврдити референтну листу , о чему ће бити обавештени сви учесници јавног позива.
  • Директор ће у року од 15 дана од обавештавања учесника јавног позива, закључити уговоре о делу са изабраним кандидатима.

Објављено 23. 12. 2021.

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ ПАЦИЈЕНАТА КОВИД БОЛНИЦЕ МИШЕЛУК

Полуинтензивна јединица 1 – 066/8063914 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 2 – 066/8553333 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 3 – 066/8223097 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 4 – 066/8552354 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 5 – 066/8553139 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 6 – 066/8553234 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 7 – 066/8223092 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 8 – 021/2215849 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 9 – 066/8552917 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 10 – 021/2215748 од 13.00 до 15.00

Интензивна јединица 1 – 066/8223093 од 13.00 до 15.00

Интензивна јединица 2 – 064/6487557 од 13.00 до 15.00

Интензивна јединица 3 – 066/8552916 од 13.00 до 15.00

Интензивна јединица 4 – 064/7098352 од 13.00 до 15.00

Интензивна јединица 5 – 066/8223089 од 13.00 до 15.00

Интензивна јединица X – 066/8771212 од 13.00 до 15.00

Хитан пријем пацијената: 021/2215900

Трасе линије 9А је продужена и вози до нове КОВИД болнице на Мишелуку

Детаљну информацију можете погледати овде.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пoсeтe су стрoгo зaбрaњeнe, a лица за која је пацијент дао сагласност за давање информација, односно чланови уже породице пацијента, могу добити инфoмaциje o здравстевном стaњу пaциjeнaта, свaкoг дaнa oд 13 -14 часова нa тeлeфoнe које можете видети овде.

Измена саобраћаја у кругу КЦВ

Обавештавамо да ће се због извођења радова на ламелама Б и Ц ургентно дијагностичког центра Клиничког центра Војводине, сходно решењу Градске управе за саобраћај и путеве Града Новог Сада, изменити режим саобраћаја на саобраћајницама унутар комплекса Клиничког центра Војводине. Измена режима саобраћаја је привременог карактера и примењиваће се почев од 09.04.2021. године, све време трајања поменутих радова.

Измењени режим саобраћаја биће регулисан одговарајућом саобраћајном сигнализацијом, те је неопходно да сва лица која улазе  и крећу се кроз комплекс Клиничког центра Војводине моторним возилима строго поштују новопостављену саобраћајну сигнализацију.

Почев од 23.03.2020. године па за време трајања ванредног стања Клинички центар Војводине донације и поклоне од заинтересованих грађана и правних лица који желе да упуте помоћ Клиничком центру може примати само у роби и то искључиво након сагласности в. д. директора Клиничког центра Војводине и закљученог уговора.

Донације и поклоне у новцу заинтересовани грађани и правна лица могу реализовати искључиво уплатама на посебне наменске рачуне (динарски и девизни рачун) које је отворила Покрајинска влада, и то:

– динарски рачун – Помоћ здравственим радницима, број: 840-5048741-67

– девизни рачун – Помоћ здравственим радницима, број: 840-324771-83

Инструкцију за плаћање на девизни рачун можeте погледати и преузети овде.

Информатор о раду Клиничког центра Војводине можeте погледати овде.

Центар за жртве сексуалног насиља

На Клиници за гинекологију и акушерство, Клиничког центра Војводине, од фебруара 2017. године ради Центар за жртве сексуалног насиља, проистекао из пројекта „ЗАУСТАВИ – ЗАШТИТИ – ПОМОЗИ, снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у АП Војводини“, који je реализoван уз подршку Покрајинског секретаријата за здравство.

Центар за жртве сексуалног насиља обезбеђује унапређене и обједињене услуге здравствене, психо-социјалне и правне подршке за жене и девојке које су у ризику од насиља, које су преживеле сексуално насиље и које се налазе у процесу изласка из ситуације насиља.Центар ради на умањивању трауме изазване сексуалним насиљем кроз оснаживање жена жртава и пружање непосредне подршке у превазилажењу поседица трауматизовања. Услуге Центра су доступне сваког дана, од 0-24 часа.

Кориснице могу доћи лично на Клинику за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине или се обратити путем бесплатне линије на број 0800 10 10 10.

Више о овом на сајту пројекта.

Baner Pecat
#
Светски дан хигијене руку

Министарство здравља Републике Србије обележава Светски дан хигијене руку у здравственим установама – 5. мај, под слоганом „Секунде спасавају животе,…

КОНТАКТ

Адреса:

Клинички центар Војводине
Хајдук Вељкова 1,
21137 Нови Сад, ПАК 402007
Србија

Телефон ЦЕНТРАЛА:

+381 (0)21.484.3.484