Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија и визија Клиничког центра Војводине
КЛИНИКЕ И ЦЕНТРИ
Клинички центар Војводине
ЗАКАЗИВАЊЕ
Заказивање прегледа и додатне информације
МАПА
Мапа клиника и центара у саставу КЦВ

ПРEВEНTИВНИ УРOЛOШКИ ПРEГЛEДИ ЗA MУШКAРЦE

Toкoм мeсeцa нoвeмбрa у брojним зeмљaмa сe прaктикуje мaнифeстaциja кoja сe зoвe „Moвeмбaр“ и кoja имa зa циљ дa пoвeћa мeдицинску прoсвeћeнoст мушкe пoпулaциje, прeвaсхoднo у кoнтeксту рaнoг oткривaњa и лeчeњa кaрцинoмa прoстaтe и тeстисa.

У сaрaдњи сa Mинистaрствoм здрaвљa Рeпубликe Србиje и Клинички цeнтaр Вojвoдинe сe прикључуje oвoj aкциjи и пoзивa свe зaинтeрeсoвaнe мушкaрцe дa сe у пeриoду oд 19.11.2018. – 23.11.2018. гoдинe ( oд 08-10 чaсoвa) у згрaди Пoликлиникe нa oдeљeњу Клиникe зa урoлoгиjу бeз упутa и зaкaзивaњa пoдвргну рeктaлнoм прeглeду прoстaтe, a пo пoтрeби и тeстирaњу врeднoсти ПСA.

Лечење уз помоћ телемедицине

Захваљујући тиму Клинике за неурологију КЦВ, на челу са доц. др Жељком Живановићем и др Тимеом Кокаи Зекић у општој болници у Сремској Митровици на челу са др Катарином Ивић, у ноћи између 8. и 9. новембра 2018. године, код пацијенткиње од 81 године, са симптомима можданог удара, по први пут је примењена тромболитичка терапија посредством телемедицине! Здравствено стање пацијенткиње се након терапије побољшало. 

Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију је у јулу месецу почела са реновирањем. Због непланираних проблема и неопходности за додатним радовима, значајно је продужен рок за завршетак радова. Садашња зграда Клинике је направљена 60-тих година прошлог века и не постоје адекватне информације о зидању зграде. У току реновирања се готово свакодневно наилазило на нове недостатке које смо у циљу унапређења услова и квалитета рада, као и безбедности пацијената морали да решавамо. Због тога су стопиране елективне операције протетске замене кука.

Чим се стекну услови за неометан процес рада на Клиници, почећемо са позивањем пацијената са листе чекања за процедуру уградње вештачких зглобова.  До тада молимо пацијенте за разумевање.

 

 

Амбуланта за контролу антикоагулантне терапије и на три пункта Дома здравља Нови Сад

 

Како би се смањиле гужве и растеретио простор, КЦВ је амбуланту за контролу антикоагулантне терапије отворио и на три пункта Дома здравља Нови Сад, тако да осигуранцици са подручја Новог Сада ову услугу, од 10. априла могу користити и у домовима здравља на Лиману, Новом насељу и у дому здраља „Змај Огњена Вука“, где ће у наредних неколико месеци радити лекари Клиничког центра Војводине. Овај договор КЦ Војводине и Дома здравља Нови Сад је постигнут са циљем смањења гужви у пријемној лабораторији КЦВ.

Заказивање прегледа и контроле антикоагулантне терапије корисници могу вршити на бројеве телефона:

  • 021/ 484-3786
  • 021/ 484- 3964
  • 021/ 66 11 391
  • 021/ 66 10 102

Заустави – заштити – помози – Снажнији институционални одговор  на родно засновано насиље у АП Војводини

 

Више о овом на сајту пројекта.

.

Часопис Клиничког центра Војводине можете погледати овде.

Реч лекара

КОНТАКТ

Адреса:

Клинички центар Војводине
Хајдук Вељкова 1,
21137 Нови Сад,
Србија

Телефон ЦЕНТРАЛА:

+381 (0)21.484.3.484