КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ
Извештаји и информације
МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија и визија Клиничког центра Војводине
КЛИНИКЕ И ЦЕНТРИ
Клинички центар Војводине
ЗАКАЗИВАЊЕ
Заказивање прегледа и додатне информације
АКРЕДИТАЦИЈА
АКРЕДИТАЦИЈА
МИСИЈА И ВИЗИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ 

У склaду сa aктуeлнoм eпидeмиoлoшкoм ситуaциjoм рeспирaтoрних инфeкциja и oбoљeњa сличних грипу кoja сe прoцeњуje кao нeстaбилнa, укидa сe мeрa зaбрaнe пoсeтa пaциjeнтимa пoд услoвoм дa пoсeтe трajу 30 мин уз oбaвeзнo нoшeњe хируршких мaски. Дoзвoљeн je улaзaк сaмo jeднe oсoбe.

Пoсeтe пaциjeнтимa у Клиничкoм цeнтру Вojвoдинe ћe бити oргaнитoвaнe утoркoм и чeтврткoм oд 14.00- 16:00 чaсoвa.

Прeстaнaк зaбрaнe пoсeтa НE УКЉУЧУJE Клинику зa хeмaтoлoгиjу.

ОБАВЕШТЕЊЕ 

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ БОЛЕСНИКА СВАКИ ДАН ОД 13-14 часова ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА које можете пронаћи на овом   линку.

Информатор о раду Клиничког центра Војводине израђен је у складу са чланом 39.Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („ Службени гласник PC“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник PC“ бр. 68/10 и 10/22). Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику почев од јула 2018. године. На порталу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, путем за то предвиђене апликације и у за то предвиђеној форми, можете погледати Информатор КЦВ .

Увид у Информатор o раду КЦВ у штампаном облику може се остварити у КЦВ, на адреси: Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, објекат управне зграде, приземље у канцеларији секретара Клиничког центра Војводине.

Центар за жртве сексуалног насиља

На Клиници за гинекологију и акушерство, Клиничког центра Војводине, од фебруара 2017. године ради Центар за жртве сексуалног насиља, проистекао из пројекта „ЗАУСТАВИ – ЗАШТИТИ – ПОМОЗИ, снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у АП Војводини“, који je реализoван уз подршку Покрајинског секретаријата за здравство.

Центар за жртве сексуалног насиља обезбеђује унапређене и обједињене услуге здравствене, психо-социјалне и правне подршке за жене и девојке које су у ризику од насиља, које су преживеле сексуално насиље и које се налазе у процесу изласка из ситуације насиља.Центар ради на умањивању трауме изазване сексуалним насиљем кроз оснаживање жена жртава и пружање непосредне подршке у превазилажењу поседица трауматизовања. Услуге Центра су доступне сваког дана, од 0-24 часа.

Кориснице могу доћи лично на Клинику за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине или се обратити путем бесплатне линије на број 0800 10 10 10.

Више о овом на сајту пројекта.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ

Поштовани пацијенти ОЈ Клинике за гинекологију и акушерство, Клиничког центра Војводине,

упутство за спровођење лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње (БМПО) на терет средстава обавезног здравственог осигурања можете наћи на овом линку.

У наведеном тексту можете наћи информације о самом поступку БМПО који Вас интересује, начину његовог спровођења, услове које морате испунити и медицинску документацију коју коју морате прибавити пре отпочињања поступка БМПО.

Baner Pecat

КОНТАКТ

Адреса:

Клинички центар Војводине
Хајдук Вељкова 1,
21137 Нови Сад, ПАК 402007
Србија

Телефон ЦЕНТРАЛА:

+381 (0)21.484.3.484