КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија и визија Клиничког центра Војводине
КЛИНИКЕ И ЦЕНТРИ
Клинички центар Војводине
ЗАКАЗИВАЊЕ
Заказивање прегледа и додатне информације
МАПА
Мапа клиника и центара у саставу КЦВ

Нa Клиници зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo Клиничкoг цeнтрa Вojвoдинe тoкoм прeтхoднe нoћи дoшлo je дo смaњeнoг притискa у грejним тeлимa штo je услoвилo слaбиje грejaњe пojeдиних  сoбa.

Дeжурнa тeхничкa eкипa je oдмaх пo приjaви изaшлa нa тeрeн и oтклoнилa квaр у цeлoсти. Ситуaциja сa грejaњeм нa Клиници зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo  нa прoстoру oд oкo 10.000м2 je пoтпунo нoрмaлизoвaнa, свe прoстoриje сe грejу oптимaлнo у штa сe увeриo и в. д. дирeктoрa КЦВ прoф. др Пeтaр Слaнкaмeнaц кojи je oбишao Клинику зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo, трудницe и  пoрoдиљe.

Moлимo пojeдинe мeдиje дa нe изнoсe инфoрмaциje бeз прeтхoднe прoвeрe jeр тимe унoсe нeмир кaкo кoд будућих мajки и пaциjeнткињa Клиникe зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo тaкo и кoд зaпoслeних у КЦВ.

Oбjaвљeнo, 13.02.2019.

Због актуелне епидемиолошке ситуације, забрањују се посете на свим клиникама КЦВ.

Због планираних радова у склопу реконструкције зграде Клинике за абдоминалну и ендокрину хирургију, оперативни програм ће се спроводити у смањеном обиму.

Информатор о раду Клиничког центра Војводине можте погледати овде.

Часопис Клиничког центра Војводине можете погледати овде.

Реч лекара

Реновирање Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију се приводи крају. Чим се окончају све завршне радње и стекну услови за неометан процес рада на Клиници, почећемо са позивањем пацијената са листе чекања за процедуре уградње вештачких зглобова.

 

Центар за жртве сексуалног насиља

На Клиници за гинекологију и акушерство, Клиничког центра Војводине, од фебруара 2017. године ради Центар за жртве сексуалног насиља, проистекао из пројекта „ЗАУСТАВИ – ЗАШТИТИ – ПОМОЗИ, снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у АП Војводини“, који je реализoван уз подршку Покрајинског секретаријата за здравство.

Центар за жртве сексуалног насиља обезбеђује унапређене и обједињене услуге здравствене, психо-социјалне и правне подршке за жене и девојке које су у ризику од насиља, које су преживеле сексуално насиље и које се налазе у процесу изласка из ситуације насиља.Центар ради на умањивању трауме изазване сексуалним насиљем кроз оснаживање жена жртава и пружање непосредне подршке у превазилажењу поседица трауматизовања. Услуге Центра су доступне сваког дана, од 0-24 часа.

Кориснице могу доћи лично на Клинику за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине или се обратити путем бесплатне линије на број 0800 10 10 10.

Више о овом на сајту пројекта.

Амбуланта за контролу антикоагулантне терапије и на три пункта Дома здравља Нови Сад

 

Како би се смањиле гужве и растеретио простор, КЦВ је амбуланту за контролу антикоагулантне терапије отворио и на три пункта Дома здравља Нови Сад, тако да осигуранцици са подручја Новог Сада ову услугу, од 10. априла могу користити и у домовима здравља на Лиману, Новом насељу и у дому здраља „Змај Огњена Вука“, где ће у наредних неколико месеци радити лекари Клиничког центра Војводине. Овај договор КЦ Војводине и Дома здравља Нови Сад је постигнут са циљем смањења гужви у пријемној лабораторији КЦВ.

Заказивање прегледа и контроле антикоагулантне терапије корисници могу вршити на бројеве телефона:

  • 021/ 484-3786
  • 021/ 484- 3964
  • 021/ 66 11 391
  • 021/ 66 10 102

КОНТАКТ

Адреса:

Клинички центар Војводине
Хајдук Вељкова 1,
21137 Нови Сад,
Србија

Телефон ЦЕНТРАЛА:

+381 (0)21.484.3.484