ПОЛИКЛИНИКА

Упрaвник:
проф. др Драган Данкуц

Поликлиника је:

 • савремено, комфорно, наменски грађено здање површине 9376 м2;
 • високо специјализована терцијарна здравствена установа која пружа амбулантну специјалистичку и супспецијалистичку здравствену заштиту;
 • 100 ординација и лабораторија где се обави око 2.000 прегледа и анализа дневно или око 37.000 прегледа месечно
 • наставна база Медицинског факултета Нови Сад и Средње медицинске школе “7. април Нови Сад”

 

У Поликлиници су на једном месту обједињене скоро све службе које раде у оквиру Клиничког центра Војводине, као и консултативно конзилијарне амбуланте Института за плућне болести из Сремске Каменице. Лабораторијска испитивања врше се најмодернијом компјутеризованом и аутоматизованом опремом, а специфична дијагностичка испитивања из области интернистичких, хируршких, гинеколошких и других медицинских дисциплина, као и све врсте амбулантних терапијских интервенција и малих хируршких интервенција врше стручњаци из својих области и делокруга рада.
Услуге обједињене у поликлиничким службама, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године користило је укупно 458.256 грађана. То је значајан пораст у односу на исти период 2006. године, када је услуге у поликлиничким службама користило укупно 293.654 грађана.

У Пoликлиници сe спрoвoдe:

 • лабораторијска испитивања свим расположивим лабораторијским методама и компјутеризованом и аутоматизованом опремом;
 • дијагностичка испитивања која се примењују код пацијената који имају тегобе, а болест још није одређена или је недовољно дефинисана; врсту и обим овог испитивања одређује ординирајући лекар после исцрпне анамнезе и комплетног физикалног прегледа;
 • специјална испитивања која се спроводе после дијагностичких испитивања ради потврде и допуне дијагнозе;
 • контролни прегледи који су у ствари дијагностичка или специјална испитивања која се примењују после болничког лечења или у току поликлиничке терапије;
 • све врсте амбулантних терапијских интервенција из области интернистичких, хируршких, гинеколошких и других медицинских дисциплина.
 • 1. Кабинет за преоперативну припрему пацијената
 • 2. Амбуланта за терапију бола
 • 3. Одељење операционих сала
 • 4. Одељење Клинике за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију
 • 5. Одељење Клинике за болести ува, грла и носа
 • 6. Одељење Клинике за очне болести
 • 7. Одељење Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију
 • 8. Одељење Клинике за неурохирургију
 • 9. Одељење Клинике за васкуларну и трансплантациону хирургију
 • 10. Одељење Клинике за пластичну и реконструктивну хирургију
 • 11. Одељење Клинике за максилофацијалну и оралну хирургију
 • 12. Одељење Клинике за урологију
 • 13. Одељење Клинике за гинекологију и акушерство
 • 14. Одељење Клинике за нефрологију и клиничку имунологију
 • 15. Одељење Клинике за неурологију
 • 16. Одељење Клинике за психијатрију
 • 17. Одељење Клинике за кожне болести
 • 18. Одељење Клинике за хематологију
 • 19. Одељење Клинике за гастроентерологију и хепатологију
 • 20. Одељење Клинике ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
 • 21. Одељење Центра за лабораторијску медицину
 • 22. Лабораторијска служба хемостазе и превенције тромбозе
 • 23. Одељење кардиологије
 • 24. Одељење пулмологије

ЗАКАЗИВАЊЕ ПРЕГЛЕДА – ЦИП (централни информациони пулт)

Служба заказивања прегледа је била услужна служба за заказивање специјалистичко-консултативних прегледа за већину поликлиничко-специјалистичких служби. Еволуирала је током времена, те је и сада у складу са најновијим прописима Министрарства здравља Републике Србије, путем ИЗИС-а, спона између лекара из примарне здравствене заштите који пацијенте упућују у Поликлинику и лекара специјалиста који у поликлиници раде.

Пацијенти на прегледе долазе у терминима унапред заказаним путем ИЗИС-а. Када из разних разлога термин није добијен, или је пропуштен, ова служба омогућава да се тај проблем превазиђе. ЦИП заказује прегледе у прелазном периоду када није могуће добити термин за преглед или дијагностику која се ради у поликлиничким оделењима.

Служба прегледе заказује:

  • Личним контактом са пацијентом
  • Путем email-a – zakazivanje@kcv.rs (само за оне пацијенте који припадају здравственим установама које још нису интегрисане у ИЗИС)
  • телефоном:

021/484-3786
021/484-3964
021/6610-102
021/6611-391

Како је програм ИЗИС дефинисан по веома јасним правилима, од пацијената који се јављају телефонским путем понекад није могуће добити све податке (о обављеним прегледима код лекара специјалиста у дому здравља, или подаци о обављеним дијагностичким процедурама које обавезно претходе прегледу код лекара специјалисте у Поликлиници), тада се пацијент упућује да скенирану, или фотографисану медицинску документацију достави путем наведене мејл адресе, или да је донесе лично на шалтер ове службе како би било могуће заказати преглед.

НОВЕ МЕТОДЕ
ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ
Извештаји и информације
МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија и визија Клиничког центра Војводине
КЛИНИКЕ И ЦЕНТРИ
Клинички центар Војводине
ЗАКАЗИВАЊЕ
Заказивање прегледа и додатне информације