Документи

Документи

Правилником о управљању сукобом интереса у КЦВ је предвиђено именовање лица  – поверљивог саветника – који пружа запосленима савете уколико имају дилему како да поступе у конкретној ситуацији која може довести до сукоба интереса, или се нађу у сукобу интереса.

Одлуком 00-1288 од 12. 12. 2019. за поверљивог саветника је именована Слађана Милинковић, запослена на радном месту организатора протокола, број мобилног: 064/805 9014, број фиксног телефона: 021/487 2217, е-mail: sladjana.milinkovic@kcv.rs