Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

Мисија и Визија

МИСИЈА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ
Клинички центар Војводине је високо специјализована здравствена установа терцијарног нивоа, која пружа здравствене услуге применом савремених и светски признатих дијагностичких и терапијских процедура и метода лечења. Здравствену заштиту пружа у оквиру амбулантно поликлиничког и клиничког лечења пацијената. Кпинички центар Војводине за циљ има континуирано побољшање квапитета пружања здравствених услуга кроз научно истраживачку и едукативну делатност. Континуираним развојем, унапређењем своје делатности, поштовањем закона и прописа који штите здравље и гарантују безбедност корисника и особља испуњава своју мисију, која се односи на стручну бригу о здрављу сваког пацијента са хуманим односом према човеку и поштовањем права пацијента и етичких принципа и кодекса.
ВИЗИЈА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ
Обезбеђивање здравствене заштите терцијарног нивоа применом најсавременијих дијагностичких и терапијских метода у складу са постигнутим највишим стандардима квапитета у обављању здравствене, научно истраживачке и едукативне делатности.