Строго је забрањено

Из правилника о кућном реду Клиничког центра Војводине