Комисија за унапређење квалитета рада

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

Комисија за унапређење квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Клиничком центру и безбедности пацијента, у складу са законом и прописима донетим за спровођење тог закона.
Радом седнице Комисије за унапређење квалитета рада руководи председник Комисије у складу са Пословником о раду Комисије за унапређење квалитета рада.

Комисија за унапређење квалитета рада има 5 чланова у следећем саставу:

проф. др Велибор Чабаркапа – председник Комисије
доц. др Драган Николић – заменик председника

др Миа Манојловић – члан комисије
др сц. Слађана Шимон, дипл. орг. здрв. неге – члан комисије
Драгана Николић, дипл. орг. здрв. неге – члан комисије