Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

Приправнички стаж

 

У циљу обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита, са докторима медицине и медицинским сестрама-техничарима, који немају положен стручни испит, закључиваће се уговори о стручном оспособљавању у Клиничком центру Војводине.

У циљу обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита, са докторима медицине и медицинским сестрама-техничарима, који немају положен стручни испит, закључиваће се уговори о стручном оспособљавању у Клиничком центру Војводине.

За закључивање ових уговора, заинтересовани кандидати подносиће молбу на Писарницу Клиничког центра Војводине, са свим потребним подацима и документацијом, као што су:

  • име и презиме
  • дреса становања
  • ОЈ и радно место
  • оверена фотокопија дипломе
  • копија личне карте