Приправнички стаж

 

У циљу обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита, са докторима медицине и медицинским сестрама-техничарима, који немају положен стручни испит, закључују се уговори о стручном оспособљавању у Клиничком центру Војводине.

За закључивање ових уговора, заинтересовани кандидати подносе молбу у Писарници Клиничког центра Војводине, са свим потребним подацима и документацијом, коју чини:

  • име и презиме
  • адреса становања
  • ОЈ и радно место
  • оверена фотокопија дипломе
  • копија личне карте