Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

Кућни ред за дијагностичке процедуре

Кућни ред за дијагностичке процедуре

 • Специјалистички консултативни прегледи се заказују на шалтерима Службе за заказивање на Поликлиници КЦВ или телефонским путем на бројеве телефона који су грађанима познати преко средстава јавног информисања.
 • За заказани преглед потребно је да пацијент са собом понесе:

1. оверену здравствену књижицу,
2. важећу личну карту
3. упут изабраног лекара
4. релевантну медицинску документацију
5. потврду о ослобађању од партиципације (ако је ослобођен од плаћања)

 • Здравствену заштиту пацијент остварује према редоследу доласка, по редоследу заказивања или хитности здравственог стања. Изузетно, пацијент може остварити здравствену заштиту и преко реда, али само у случајевима хитности или када је у питању заразна болест.
 • Током боравка у КЦВ, током дијагностике или хоспитализације, корисник здравствене услуге је у обавези да се понаша пристојно према особљу КЦВ и другом пацијентима, не нарушава ред и мир и поштује једнака права свих на лечење.
 • У циљу адекватног лечења и бржег опоравка и оздрављења, корисник здравствене услуге је дужан да се у свему придржава упутстава лекара и осталог медицинског особља.
 • Уколико је пацијент малолетан или теже комуникативан, потребно је да се пратња задржи уз њега због узимања података о болести и потписивања пристанка на медицинску меру.
 • За време медицинских испитивања (анализа, прегледа), није дозвољено узимање хране без одобрења лекара, односно сестре, јер у противном може доћи до продужења тока испитивања и онемогућавања тачности резултата урађених анализа.
 • Употреба мобилног телефона није дозвољена током дијагностичких и терапијских процедура и контрола.

Корисиницима здравствене услуге је забрањено:

 • да без позива улазе у радне просторије, операционе сале, амбуланте, превијалишта и друге радне просторије намењене запосленима у КЦВ,
 • конзумирање алкохола, цигарета и свих опојних супстанци или материја које имају сличан ефекат,
 • уношење, држање и употреба било које врсте оружја,
 • забрањено је фотографисање и снимање пацијената, медицинског особља у току рада, као и свих осталих запослених у току радних активности, огласних табли на одељењима, температурних листа и свега осталог што може угрозити приватност пацијента или процес рада.