Управни одбор

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

  • проф. др Весна Туркулов, доктор медицине, специјалиста инфектологије и субспецијалиста геронтологије, представник оснивача

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

  • Бранибор Јовичић, адвокат, представник оснивача

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА

  • проф. др Артур Бјелица, доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства, субспецијалиста ендокринологије, представник оснивача

  • др Наташа Гоцић-Перић, докторка медицине, специјалиста интерне медицине – кардиолог, представник здравствене установе

  • асист. др Владимир Долинај, специјалиста анестезиологије са реаниматологијом, представник здравствене установе