ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ

ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

Слађана Милинковић, лице за праћење примене Пословног кодекса КЦВ, 021/487 2217, 064/805 9014 еmail: sladjana.milinkovic@kcv.rs

СУКОБ ИНТЕРЕСА

Слађана Милинковић, поверљиви саветник за етику, пружа запосленима савете уколико имају дилему како да поступе у конкретној ситуацији која може довести до сукоба интереса, или се нађу у сукобу интереса. 064/805 9014 еmail: sladjana.milinkovic@kcv.rs

ОБУКЕ У ОБЛАСТИ СПРЕЧАВАЊА КОРУПЦИЈЕ И ЈАЧАЊА ИНТЕГРИТЕТА

Слађана Милинковић, едуковани реализатор, сертификатом Агенције за спречавање корупције од 2017. године, након успешно завршене обуке за тренере

ДОНАЦИЈЕ

Ангелина Дубајић, сарадник за донације

УЗБУЊИВАЊЕ

Милан Чонкић, лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем 066/8553283

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

Слађана Милинковић, лице именовано за

послове координације у вези са доношењем, спровођењем и извештавањем о спровођењу Плана интегритета у КЦВ

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Љиљана Чонкић, Лице за заштиту података о личности тел. 021/484-3308

заменик лица за заштиту података о личности, Марија Радић тел. 021/484-3308

СПРЕЧАВАЊЕ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ 

Запослени који сматра да је изложен злостављању на раду, и у вези са радом (мобингу), подноси захтев за заштиту права директору. За пријем захтева одређена је Марија Радић, тел: 021/484-3308

ПОСРЕДНИЦИ У ПОСТУПЦИМА ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ

  1. доц. др Драган Николић
  2. проф. др Ивана Урошевић
  3. проф. др Зоран Стошић
  4. проф. др Душан Вапа
  5. проф. др Драган Данкуц