Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

Надзорни одбор

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

  • Mиодраг Парлаћ, дипломирани правник

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

  • Нада Илић, дипломирани фармацеут

  • Прим. др Гаја Позојевић, спeциjaлистa пнеумофтизиологије

  • Прoф. др Игор Веселиновић, специјалиста судске медицине

  • Др Стeвaн Иђушки, спeциjaлистa рaдиoлoгиje