Надзорни одбор

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

  • прим. др Евица Будишин, специјалиста пнеумофтизиологије – онкологије и бронхологије из Новог Сада, представник оснивача

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

  • Драгана Росока, дипл. правник из Новог Сада, представник оснивача

  • Др Јасна Аћимовић, из Новог Сада; представник оснивача

  • Проф. др Злата Јањић, специјалиста платичне и реконструктивне хирургије из Новог Сада, из реда запослених

  • Проф. др Александар Савић, специјалиста интерне медицине и хематологије из Новог Сада, из реда запослених