Заказивање

ЗАКАЗИВАЊЕ ПРЕГЛЕДА

У Клиничком центру Војводине заказивање се врши преко интегрисаног здравственог информационог система ИЗИС. Пацијенти, које упућују здравствене установе које још нису интегрисане у ИЗИС, прегледе могу заказати на стари начин, доласком на шалтер за заказивање на Поликлиници или на електронску адресу zakazivanje@kcv.rs уз услов достављања скенираног упута здравствене установе (као доказа да ЗУ није у ИЗИС-у).

Упутство за заказивање у ИЗИС-у и упућивање у КЦВ можете погледати овде.