„Едукација и процена знања адолесцената о ХПВ инфекцији“

Универзитетски Клинички Центар Војводине, Клиника за гинеколигију и
акушерство на челу са носиоцем пројекта доц. др Милошем Пантелићем и
сарадницима: асистентом др Браниславом Батуран и асистентом др Анитом
Крсман, био је носилац успешно одрађеног пројекта под називом „Едукација и
процена знања адолесцената о ХПВ инфекцији“. Пројекат је финансиран
средствима добијеним на Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Града
Новог Сада за реализацију пројеката проналитетне популационе политике за
2023. годину.
Циљ пројекта  је био едукација адолесцената о ХПВ инфекцији како би се
примарне (ХПВ вакцинација) и секундарне (скрининг) превентивне мере у већем
проценту спроводиле.
Едукативна предавања о ХПВ инфекцији су реализована у средњој медицинској
школи „7.април“ и гимназији „Исидора Секулић“ у Новом Саду, које су изразиле
жељу и дали одобрење да се предавање одржи. Током децембра 2023. године
укупно је одржано 14 групних предавања. Обухваћено је преко 500 ученика.
Предавања су држала тим од два члана Пројекта. Подаци о знању и
информисаности о ХПВ инфекцији и вакцинацији прикупљени су из анкетног
упитника који је подељен пре предавања. Ученицима је подељен штампани
здравствено-васпитни материјал.