КОВИД БОЛНИЦА

Упрaвник: проф. др Велибор Чабаркапа

Ковид болница КЦВ примила је прве пацијенте 2. септембра 2021. године. Том приликом је из других ковид јединица КЦВ успешно транспортовано 92 пацијента, од којих је трећина лечена у јединицама интензивне неге. За скоро 12 месеци функционисања ове организационе јединице КЦВ на стационарном лечењу је било нешто више од 6000 пацијената, док је у Одељењу за пријем и тријажу извршено више од 10300 прегледа.

Ковид болница КЦВ има три централна објекта: зграда интезивне и полуинтензивне неге, централна зграда, и помоћне објекте где су смештене све пратеће службе. Укупна површина наведених објеката премашује 20000 м2. У раду ове болнице учествује више стотина лекара, медицинских/лабораторијских техничара, као и здравствених сарадника.

Пријем и преглед болесника који су упућени у Ковид болницу КЦВ ради хоспитализације обавља се у Одељењу за пријем и тријажу. У овом одељењу се налазе четири амбуланте, као и помоћне просторије за опсервацију пацијената. Рад овог одељења је организован у континуитету – 24h сваког дана.

Поред овог одељења у централној згради се налази и Одсек за радиологију који располаже са два РТГ апарата и два ЦТ апарата који су изузетне прецизности и тачности, као и велике брзине. Такође се у склопу овог одсека налази и један ултразвучни апарат. Поред наведених апарата у Ковид болници КЦВ се налази и већи број покретних РТГ и УЗ апарата који се користе како у јединицама интезивне, тако и у јединицама полуинтензивне неге. У периоду од 12 месеци урађено је око 40000 РТГ снимака, преко 2000 ЦТ прегледа, као и близу 4000 ултразвучних прегледа.

Осим наведеног у склопу Ковид болнице КЦВ функционише и ендоскопски кабинет у којем се изводе неопходне интервенције.

Одсек за лабораторијску дијагностику такође је позициониран у Централној згради. Овај одсек је опремљен најсавременијим биохемијским, хемаотолошким, имунохемијским, гасним анализаторима, као и анализатором за преглед урина. У овом одсеку се изводе лабораторијске анализе како за стационарне пацијенте, тако и за амбулантне пацијенте, а за период од 12 месеци је урађено близу 900000 лабораторијских анализа. С обзиром да су гасни анализатори, поред Одсека за лабораторијску дијагностику, распоређени и по одељењима интензивне и полуинтензивне неге овај број лабораторијских услуга је и већи од наведеног.

Непосредно поред Одсека за лабораторијску дијагностику лоциран је Одсек за хемодијализу у склопу којег се налази 9 места за дијализирање пацијената. Рад ове службе је организован у две до три смене у зависноти од броја пацијената који захтевају дијализу. Осим тога, један апарат за хемодијализу се налази и у просторијама јединице за интензивну негу и користе га управо пацијенти хоспитализовани у овој јединици.

У склопу Ковид болнице КЦВ функционише и апотекарска служба која је саставни Центра за медицинско снабдевање – болничке апотеке КЦВ.

Хируршки блок Ковид болнице КЦВ је опремљен двема операционим салама и свом савременом опремом неопходном за извођење хируршких интервенција. Тренутна организација рада не захтева коришћење овог блока у пуном капацитету, јер се пацијенти хируршки збрињавају у одговарајућим јединицама КЦВ, а њихов постоперативни опоравак је организован у Ковид болници КЦВ.

У Ковид болници КЦВ се налази и ЦТ ангио сала која је опремљена најсавременијом апаратуром за извођење планираних интервенција. Иако не ради у пуном капацитету, ова сала је у значајном броју случајева била од велике користи за пацијенте Ковид болнице.

Јединица полуинтензивне неге је подељена на 5 спратова, капацитета 404 кревета. У овој јединици су смештени пацијенти који захтевају нижи ниво респираторне потпоре (протоци кисеоника до 16 l). Ова јединица је опремљена свом савременом медицинском опремом која је потребна за лечење пацијената са „средње тешком клиничком сликом“.

Јединица интензивне неге је подељена на 3 спрата, капацитета 212 кревета. Опремљена је најсавременијом медицинском опремом неопходном за обављање свакодневних активности везаних за пацијенте са најтежом клиничком сликом. У моментима када је број новооткривених оболелих од Цовид-19 на дневном нивоу био изразито велики, а последично су и капацитети болнице били скоро попуњени, рад ове јединице се одвијао у више нивоа у односу на тежину клиничке слике пацијената. Наиме, одељења су била формирана на тај начин да су се пацијенти премештали са јединице полуинтензивне неге у јединице у којима  се примењивао виши степен респираторне потпоре (high flow kanila, CPAP), да би пацијенти који су захтевали још виши ниво лечења били премештени у јединице интензивног лечења.