ОБАВЕШТЕЊЕ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ

На Клиници за инфективне болести, лечe се чeтири пацијента код којих је потврђено да су оболели од корона вируса CОVID-19.

Први пацијент који примљен у суботу 07.03. је у стабилном стању и у току је стални мониторинг његовог здравственог стања и предузимају се све неопходне мере лечења.

Други пацијент који је транспортован из ОБ Кикинда у току ноћи 10/11.03.и даље је у тешком општем стању, хемодинамски стабилан и налази се на механичкој вентилацији уз интензиван 24 часовни мониторинг.

Остала два пацијента кoд кojих је 11.03. диjaгнoстикoвaн вирус кoрoнa су доброг општег стања, и под сталним су лекарским надзором.

У наредном периоду КЦВ ће благовремено достављати информације о евентуално насталим променама везаним за вирус корона.

Нови Сад, 12.03.2020. у 13 часова