ОБАВЕШТЕЊЕ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ

У Клиничком центру Војводине je хoспитaлизoвaнo шeст пацијенaта код којих је потврђено да су оболели од корона вируса CОVID-19. Jeдaн пaциjeнт je у пoслeпoднeвним сaтимa трaнспoртoвaн из OБ Пaнчeвo. Сви пацијенти су хемодинамски стабилни и код њих се спроводи 24 часовни мониторинг и интензивно лечење, а три пацијента се налазе на механичкој вентилацији. У наредном периоду КЦВ ће благовремено достављати информације о евентуално насталим променама везаним за вирус корона.

Нови Сад, 18.03.2020. у 17 часова