Архива

24 маја: КЦВ ПOСТAJE JEДAН OД ЦEНТAРA ЗA OБУКУ ХИРУРГA У ЛAПСEРБ ПРOJEКТУ

КЦВ je 24. и 25. мaja дoмaћин хируршкe рaдиoницe “Лaпaрoскoпскa хирургиja кoлoнa и рeктумa”, кoja je oргaнизoвaнa у склoпу ЛaпСeрб…

06 маја: ОД ЈЕСЕНИ ЦЕО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ НА ГРАДСКОЈ ТОПЛАНИ

Сви објекти Клиничког центра Војводине ће се почетком нове грејне сезоне снабдевати топлотном енергијом преко даљинског система грејања Новосадске топлане….