2. Etickom odboru, Obrazac za doktorsku disertaciju_ostali