Представљен пројекат RESCUE у оквиру програма прекограничне сарадње Републике Србије и Републике Хрватске –  Interreg IPA CBC

У ректорату Универзитета у Новом Саду, данас је свечано представљен пројекат RESCUE, који се реализује под покровитељством Европске уније у оквиру програма прекограничне сарадње Републике Србије и Републике Хрватске –  Interreg IPA CBC.

Основни циљ пројекта под називом “Renewable Energy Sources for smart sustainable health Centers, University Education and other public buildings“ јес промоција употребе обновљивих извора енергије као и унапређење мера енергетске ефикасности у „паметним“ зградама здравствених и других јавних станова.

Партнери у реализацији овог пројекта су водеће институције из региона: Факултет техничких наука из Новог Сада, Клинички Центар Војводине, Факултет електротехнике, рачунарства и информационих  технологија из Осијека, Клиничко болнички центар Осијек и Машински факултет из Славонског Брода.

У свечаном делу скупа, присутнима се обратила  в. д. дирeктoр КЦВ –  прoф. др Eдита Стoкић, која је истакла да је сектор здравствене заштите један од највећих потрошача енергије у свету, а према проценама светске банке износи око 5 % удела у укупној годишњој емисији штетних гасова на светском нивоу. те директива „EU Directive – Energy performance of buildings“ посебно истиче управо рад клиничких и болничких центра.

Клинички центар Војводине, као највећа установа терцијарне здравствене заштите у региону, препознаје значај развоја услуга у пуном складу са основним принципима одрживог развоја. Кроз активности у оквиру RESCUE пројекта, КЦВ ће активно учествовати у смањењу „карбонског отиска“ својих објеката у жељи да буде пример другим јавним установама, о позитивним ефектима примене савремених „паметних“ енергетских технологија.

Укупан буџет КЦВ-а у оквиру РЕСЦУЕ пројекта износи 444.932,82 ЕУР и доминатно ће бити коришћен за изградњу система за производњу енергије на бази обновљивих извора енергија. Интеграцијом обновљивих извора енергије, уз повећање енергетске ефикасности, КЦВ ће показати да је могуће остварити значајне уштеде, уз повећање квалитета услуга за крајње кориснике. Осим тога, КЦВ се на овај начин активно укључује у решавање поблема емисије штетних гасова, те активно, али превентивно, делује на побољшање квалитета живота – здравља људи унутар регије.

Присутнима су се обратили и Рудолф Тот – помоћник покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај АП Војводине; проф.  др Дарко Стефановић – продекан за науку међународну сарадњу фТН и проф. др Борис Думнић – руководилац пројекта RESCUE.

Они су истакли да ће током реализације пројекта бити изграђени значајни капацитети за производњу енергије употребом обновљивих извора енергије на зградама пројектних партнера а такође биће значајно унапређеа и њихова енергетска ефикасност. То подразумева градњу фотонапонских електрана, ветро-генераторских система, соларних колектора, пунионица за електрична превозна средства, система за складиштење електричне енергије и др.

О пројекту и његовом значају за пројектне партнере, прекогранични регион, грађане у прекограничном региону и шире, говорили су на презентацији RESCUE пројекта представници  покрајинских секретаријата, институција пројектних партнера из Србије и Хрватске као и сами учесници пројектних тимова.