Пројекти

ПРОЈЕКАТ: RESCUE Interreg IPA CRO-SRB

 

Обновљиви извори енергије за паметнe зграде и енергетски самоодрживе  здравствене центре, универзитете и друге здграде јавне намене – RESCUE

Interreg IPAII Хрватска Србија, пројекат бр. HR-RS303

Почетак пројекта: 01.04.2019. 

Завршетак пројекта: 30.09.2021.

Партнери: Факултет Техничких Наука (ФТН) Нови Сад, Клинички Центар Војводине (КЦВ) Нови Сад, Факултет Електротехнике, Рачунарства и Информацијских Технологија (ФЕРИТ) Осијек, Клиничко Болнички Центар (КБЦ) Осијек, Технички факултет Славонски Брод (СФСБ) Славонски Брод, Хрватска

Укупни  буџет: 1.936.989,91 € (из пројекта EU IPA II 1.646.411,40 €)

Буџет КЦВ:  444.932,829 € (из пројекта EU IPA II  378.192,89 €)

Координатор пројекта: проф. др Борис Думнић, ФТН Нови Сад

Координатор тима КЦВа: Ненад Ердељан, дипл. инж. инд. менаџ.

Тим КЦВ: проф. др Едита Стокић, проф.  др Петар Вулековић, Ненад Ердељан, Радисав Лукић, Горан Лејић, Александар Лолић, Иван Иконов, Мирјана Богдановић, Будислав Петровић

Резиме пројекта:

Три главна циља Европског климатског и енергетског пакета за 2020. годину су: за 20% смањити количине издувних гасова (у односу на 1990. годину); омогућити да 20% енергије ЕУ буде из обновљивих извора енергије (RES); за  20% побољшати енергетску ефикасност (ЕЕ). Употреба RES и ЕЕ мера у зградама јавних установа има важну улогу у постизању ових циљева. Регион поседује велики потенцијал обновљивих извора енергије, но њихов удео је далеко мањи од циља ЕУ2020 пројекта.  Чак и са новом легислативом, суштинска незаинтересованост јавности и непознавање добробити од унапређене  употребе обновљивих извора енергије, и енергетске ефикасности у постојећим зградама,  и даље остаје велики проблем.

Стога је главни циљ овог пројекта да прикаже иновативне обновљиве изворе енергије уз примену енергетске ефикасности у зградама јавне намене у прекограничној области. ФЕРИТ и ФТН постигли су значајна практична знања на пољу обновљивих извора енергије тиме што су обновљиве изворе енергије малих размера применили на својим зградама кроз успешну сарадњу на билатералним пројектима са циљем успостављања заједничког оквира истраживања и едукације у региону. Овај пројекат ће учврстити ову сарадњу,  и укључити нове партнере- КЦВ, КБЦО и СФСБ.

У оквиру пројекта RESCUE,  циљ нам је да промовишемо коришћење одрживе енергије и енергетске ефикасности у зградама јавне намене (специфичан циљ 2.2), а нарочито у оним које су енергетски захтевне. Увођењем енергетски ефикасних система за управљање енергијом у паметним зградама (BEMS – smart Buildings Energy Management Systems) на бази обновљивих извора енергије, RESCUE пројекат настоји да прикаже одрживо решење са ниском емисијом угљеникаа за здравствене центре и зграде образовних установа, демонстрирајући применљивост и на друге зграде јавне намене.

Преношењем знања са универзитета на здравство, климатски подобно решење помоћи ће у смањивању отисак загађења здравствених установа, што ће донети многобројне добробити. На овај начин, здравствени центри и образовне установе више неће бити  изузете од важне улоге регионалног лидера у заштити животне средине. Све циљне групе имаће користи од преношења проистеклих знања, радионица, публикација, конференција, штампаног и дигиталног промо материјала.