ПРОЈЕКАТ: RESCUE Interreg IPA CRO-SRB

У уторак 9. јуна 2020. у згради Управе Клиничког центра Војводине, је одржан састанак у домену пројекта: RESCUE Interreg IPA CRO-SRB, између инситуција Клиничког центра Војводине, Факултета техничких наука и Клиничко болничког центра Осијек из Хрватске (КЦВ ФТН и КБЦО).  На састанку се разговарало о заједничком међународном ИПА пројекту RESCUE (Renewable Energy Sources for smart sustainable health Centers, University Education and other public buildings ), као и о даљем унапређењу сарадње између институција КЦВ, ФТН и КБЦО.

Састанку су присуствовали проф. др Борис Думнић – директор Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације Факултета техничких наука и руководилац RESCUE пројекта, доц. др Жељко Зубчић – директор Клиничко-болничког центра Осијек, . Николина Варда маст. прав. – водитељ одсека за пројекте ЕУ и фондове Клиничко-болничког центра Осијек, Зорислав Гутлер маст. инж. – водитељ службе за техничке послове Клиничко-болничког центра Осијек, као и домаћини из КЦВ, проф. др Едита Стокић – в. д. директора и проф.  др Петар Вулековић – помоћник директора за хирургију.

Да подсетимо, главни циљ овог пројекта је да прикаже иновативне обновљиве изворе енергије уз примену енергетске ефикасности у зградама јавне намене у прекограничној области. ФЕРИТ и ФТН постигли су значајна практична знања на пољу обновљивих извора енергије тиме што су обновљиве изворе енергије малих размера применили на својим зградама кроз успешну сарадњу на билатералним пројектима са циљем успостављања заједничког оквира истраживања и едукације у региону. Овај пројекат ће учврстити ову сарадњу,  и укључити нове партнере –  КЦВ, КБЦО и СФСБ.

У оквиру пројекта RESCUE,  циљ нам је да промовишемо коришћење одрживе енергије и енергетске ефикасности у зградама јавне намене (специфичан циљ 2.2), а нарочито у оним које су енергетски захтевне. Увођењем енергетски ефикасних система за управљање енергијом у паметним зградама (BEMS – smart Buildings Energy Management Systems) на бази обновљивих извора енергије, RESCUE пројекат настоји да прикаже одрживо решење са ниском емисијом угљеника за здравствене центре и зграде образовних установа, демонстрирајући применљивост и на друге зграде јавне намене.

Преношењем знања са универзитета на здравство, климатски подобно решење помоћи ће у смањивању отиска загађења здравствених установа, што ће донети многобројне добробити. На овај начин, здравствени центри и образовне установе више неће бити  изузете од важне улоге регионалног лидера у заштити животне средине. Све циљне групе имаће користи од преношења проистеклих знања, радионица, публикација, конференција, штампаног и дигиталног промо материјала.