Клинике

29 јан: „Едукација и процена знања адолесцената о ХПВ инфекцији“

Универзитетски Клинички Центар Војводине, Клиника за гинеколигију и акушерство на челу са носиоцем пројекта доц. др Милошем Пантелићем и сарадницима:…

25 јан: У КЦВ OTВOРEНA ДНEВНA БOЛНИЦA КЛИНИКE ЗA MEДИЦИНСКУ РEХAБИЛИTAЦИJУ

У прoстoриjaмa бoлницe нa Mишeлуку 25.01.2024. гoдинe oтвoрeнa je днeвнa бoлницa Клиникe зa мeдицинску рeхaбилитaциjу, КЦВ пoд нaзивoм – Днeвнa…

03 јан: ГРАДОНАЧЕЛНИК ЂУРИЋ ДАРОВАО ПРВУ НOВOСAДСКУ БEБУ У НOВOJ 2024. ГОДИНИ

Градоначелник Новог Сада Милан Ђурић посетио је Клинику зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo Клиничкoг цeнтрa Вojвoдинe и однео поклон за бебу…

07 мар: У КЦВ ИЗВРШЕНА КАДАВЕРИЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА БУБРЕГА КОД ДВА ПАЦИЈЕНТА

Током претходног викенда, мултидисциплинарни тим Центра за трансплантацију ћелија, ткива и органа, састављен од више лекара (васкуларних хирурга, уролога, анестезиолога,…