КЛИНИКA ЗA НEФРOЛOГИJУ И КЛИНИЧКУ ИMУНOЛOГИJУ

15 мар: „ЗДРAВЉE БУБРEГA СВИМA И СВУДA”

Светски дан бубрега обележава се на иницијативу Међународног друштва за нефрологију и Интернационалног удружења Фондација за бубрег у више од…