КЛИНИКA ЗA УРOЛOГИJУ

#

03 јан: Клиника за урологију Клиничког центра Војводине једина установа која ради уродинамска испитивања

Клиника за урологију је једина здравствена установа у Војводини која ради uродинамско испитивање, или скраћено – уродинамика – која се…