ОДСЕК ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

ОДСЕК ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Руководилац одсека:
дипл.инж.агрон. Бранислав Јуришин

НОВЕ МЕТОДЕ
ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ
Извештаји и информације
МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија и визија Клиничког центра Војводине
КЛИНИКЕ И ЦЕНТРИ
Клинички центар Војводине
ЗАКАЗИВАЊЕ
Заказивање прегледа и додатне информације