КЛИНИКА ЗА АБДОМИНАЛНУ И ЕНДОКРИНУ  ХИРУРГИЈУ

Упрaвник:
прoф. др Дејан Иванов

Клиника за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију је једна од највећих и најзначајнијих организационих јединица у оквиру Клиничког центра Војводине у Новом Саду, како по броју запослених тако и по обиму посла који се у њој обавља. Клиника располаже са 54 кревета који се налазе у старој згради, где се углавном примају болесници који се лече у елективном оперативном програму као и 14 кревета на Одељењу трансплантационе хирургије. Као посебно одељење, које је просторно измештено у Ургентни центар, постоји Одељење ургентне хирургије са 15 кревета на којем се збрињавају трауматизовани болесници (најчешће саобраћајни трауматизам) као и болесници са акутним хируршким обољењима.

Клиника је организационо и функционално подељена на пет одељења: Одељење за хапатобилијарнопанкреатичну хирургију, Одељење колоректалне хирургије, Одељење за гастроинтестиналну хирургију, Одељење ендокрине хирургије и Одељење минимално инвазивне хирургије. Свако одељење има свог начелника, одељенске лекаре и организациону сестру који учествују у лечењу болесника примењујући принципе добре клиничке праксе, прописане акредитационим поступком и најсавременијим светским сазнањима.

Сваке године на нашој клиници се лечи око 3000 болесника, код којих се уради преко 2500 оперативних захвата из домена обољења дигестивног тракта и ендокриног система.

Основна делатност

Наша клиника једобро позната по дугој традицији и добрим резултатима у лечењу обољења хепатобилијарног тракта као и у лечењу обољења панкреаса. На Одељењу хепатобилиопанкреатичне хирургије лече се болесници са бенигним обољењима (калкулоза жучне кесе и жучних путева са свим могућим компликацијама, паразитарна обољења јетре и жучних путева – ехинококна болест, нека ређа обољења билијарног тракта), са трауматским и јатрогеним повредама жучних водова као и малигна обољења јетре (примарни и метастатски тумори) и жучних путева. Хирургија панкреаса која се обавља на клиници је техничко-технолошки организована на принципима врхунских универзитетских центара и развија се у озбиљан регионални центар у којем се на годишњем нивоу обављају око стотинак хируршких интервенција због малигнома панкреаса. На клиници се обавља и хируршко лечење компликација хроничног и акутног панкреатитиса, обољења чија је инциденца велика у нашој регији. С обзиром да је калкулоза жучне кесе и жучних водова болест са великом инциденцом у нашој регији, у оквиру ургентног и елективног оперативног програма годишње се уради близу 800 операција одстрањивања жучне кесе и калкулуса из жучних водова, од којих се већина изводи лапароскопским путем. Као терцијарна здравствена установа, клиника је и референтни центар за лечење компликација из области хепатобилијарне хирургије и има одличну сарадњу са регионалним болницама у околини.

Хирургија јетре заузима посебно место у раду клинике, са више од 50 ресекционих операција годишње. Као водећи центар у хирургији јетре, клиника је  највећи и најуспешнији трансплантациони центар у земљи, са више од 30 успешно урађених трансплантација јетре. Едукација кадрова из ове области вршена је у водећим светским трансплантационим центрима, а протеклих година савремено је опремљено одељење за трансплантациону хирургију. Изузетно пуно напора је уложено у развој донорске мреже, тако да је и донорски регионални центар смештен у оквиру клинике, а тренд је да у овој области постанемо један од репрезентативних центара у региону.

Значајно место у свакодневном раду заузима и оперативно лечење обољења горњег дела дигестивног тракта, тако да се сваке године уради више од 30 операција због карцинома желуца, више десетина операција због улкусне болести, као и преко 150 захвата због инфламаторних, механичких и туморских обољења танких црева.

У области лечења обољења колона и ректума, клиника заузима водеће место на територији Војводине, са више од 250 оперативних захвата годишње код болесника са малигним и инфламаторним обољењима дебелог црева. Посебно место заузима развој минимално инвазивне, односно лапароскопске хирургије у третману ових болесника, која последњих година представља стандард у овој области хирургије. Све операције на дебелом цреву које се спроводе на класичан начин, последњих година равноправно се изводе и лапароскопском методом. Изузетна пажња се поклања едукацији млађих хирурга, који се од почетка усмеравају ка савлађивању лапароскопске оперативне технике. Лекари са клинике активни су учесници у раду Друштва колопроктолога Југославије и прате актуелне трендове у овој хирургији, тако да се на клиници изводе најсавременији оперативни захвати на дебелом и завршном цреву.

Иако са хируршке стране не представља велики изазов, хирургија запаљења црвуљка одн.“слепог црева“ представља значајан део патологије која се лечи у нашој клиници. Сваке године се уради близу 500 операција због акутне и хроничне упале црвуљка, а значајан проценат болесника се оперише лапароскопском методом, што значајно скраћује дужину хоспитализације и лечење уопште.

Ништа мање важна није ни хирургија кила трбушног зида, са преко 500 операција кила на годишњем нивоу. У овој области лекари клинике имају изражено место у области едукације и до сада је спроведено 9 курсева континуиране медицинске едукације из домена хирургије ингвиналних и вентралних кила, за хирурге из целе земље и региона. И у овој области посебно место заузима лапароскопска хирургија, посебно за рецидиве препонских кила, као и за хијаталне киле, за које је клиника референтни центар.

У области ургентне хирургије, лекари клинике су свакодневно ангажовани у функцији  шефа хируршког тима Ургентног центра и на тај начин активно учествују у збрињавању последица трауматизма, како у организационом , тако и у оперативном смислу. Примењују се савремени принципи „контроле штете“ код политрауматизованих болесника, као и дефинитивно збрињавање најтеже повређених болесника из целе Војводине.

Наставна и научна делатност

Клиника за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију је наставна база Катедре за хирургију Медицинског факултета у Новом Саду и центар за образовање студената медицине и стоматологије на српском и енглеском језику, као и специјализаната из абдоминалне и других грана хирургије.

Стационарни део

Клиника располаже са 54 болесничке постеље. Оперативни програм се свакодневно обавља у централном блоку у три оперативне сале.

Поликлиничка служба  функционише свакоднево, организовано у 3 амбуланте  (од тога је једна проктолошка где се поред дијагностике ради нега и едукација пацијената са стомом) и два превијалишта (септично и асептично). Осим прегледа раде се и дијагностичке процедуре (аноскопија, ректоскопија, ректосигмоидоскопија)  као и мале хиршке интервенције ( фистулотомија, подвезивање хемороида  итд.).

Конзилијум клинике  се одржава  сваког четвртка у 12 часова у сали за састанке на међусрату Клинике. За преглед неопходан је упут. На преглед је потребно понети сву постојећу медицинску документацију (претходне специјалистичке извештаје, отпусне листе претходних хоспитализација, PH налазе, снимке радиолошких прегледа и лабараториске претраге итд.).

Заказивање специјалистичких прегледа: путем ИЗИС система.

Информације о терминима за оперативно лечење: 021 484 3648

Зaкaзивaњe прeглeдa и oпeрaциja oбaвљa сe прeкo ИЗИС система, а пацијенти који припадају здравственим установама, које још нису интегрисане у ИЗИС систем, термин прегледа могу добити слањем скенираног упута и релевантне специјалистичке извештаје на е-адресу: zakazivanje@kcv.rs
НОВЕ МЕТОДЕ
OБНOВЉEНA ФAСAДA КЛИНИКE ИЗ 1909. гoдинe

Поводом завршетка занатско-грађевинских и конзерваторско-рестаураторских радова на објекту Клинике за абдоминалну и ендокрину хирургију, изграђеном 1909. године, председник Покрајинске владе…

ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ
Извештаји и информације
МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија и визија Клиничког центра Војводине
КЛИНИКЕ И ЦЕНТРИ
Клинички центар Војводине
ЗАКАЗИВАЊЕ
Заказивање прегледа и додатне информације