КЛИНИКA ЗA ГИНEКOЛOГИJУ И AКУШEРСTВO

Упрaвник:
проф. др Ђорђе Илић

Клиника за гинекологију и акушерство обухвата поља гинекологије и акушерства, неонаталне педијатрије, анестезиологије и реанимације, перинатологије, патологије трудноће, хумане репродукције и заједничку медицинску службу.

Као референтна установа ове врсте у Војводини, обезбеђује комплетну дијагностику и лечење и најтежих стања у гинекологији и акушерству.

Располаже са 230 постеља за одрасле пацијенткиње и 105 постеља за новорођену децу.

Годишње се у овој установи обави више од 6.500 порођаја и уради више од 3.000 различитих операција и око 500 поступака вантелесне оплодње, хоспитализије се око 12.000 пацијенткиња и уради више од 20.000 амбулантних специјалистичких и субспецијалистичких прегеда.

Клиника за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине, као установа терцијарног нивоа здравствене заштите у свом раду примењује иновације које произилазе како из нових приступа и вршења медицинских радњи тако и из нових захтева у самом пружању здравствене неге као саставног дела здравствене заштите сваког пацијента.

Агенција за акредитацију здравтвених уставнова је у априлу 2016. године Клиници за гинeкологију и акушерстово КЦ Војводине доделила посебан Сертификат за остварене резултате у поступку пилотирања стандарда у области породилишта у неонатолошке здравствене заштите.

Организационе јединице Клинике су:

 1. Завод за перинатологију
 2. Завод за гинекологију
 3. Завод за патологију трудноће
 4. Завод за хуману репродукцију
 5. Завод за феталну медицину и пренаталну дијагностику и терапију
 6. Завод заједничких медицинских служби

Завод за перинатологију

Завод за перинатологију је највеђи завод на клиници и има три одељења: Одељење порођајни блок, Одељење пуерпријума и Одељење неонатологије. Располаже са 100 болесничких кревета смештених у двокреветне и трокреветне собе пуног комфора. Свака соба поседује сопствено купатило, мокри чвор и пратеће медицинске и немедицинске садржаје високог стандарда (даљинска комуникација са медицинским особљем, централни развод медицинских гасова, мултимедијалне садржаје ТВ пријемник, вишеканални радио пријем).

 • Порођајни блок са 6 одвојених порођајних сала које су снабдевене најсавременијом опремом за безбедно вођење порођаја.
 • две претпорођајне собе са 6 кревета. Сваки кревет је опремљен савременим мониторинг системом за континуирано праћење стања плода и мајке у току порођаја. Сви појединачни монитори су умрежени у централну мониторску јединицу која омогућава континуиран надзор стања свих породиља са једног места.

 

Јединица интензивне неге са 5 двокреветних соба, укупно 10 кревета интензивне неге, за смештај и интензивни постоперативни надзор трудница порођених царским резом. Сваки кревет је снабдевен мониторинг јединицом за праћење виталних функција умрежених у централну мониторску јединицу за континуирани надзор и стање виталних параметара свих пацијенткиња смештених у јединицу интензивне неге.

Такође садржи и блок операционих сала са две врхунски опремљене операционе сале за царске резове. Једна од операционих сала је оспособљена за мултимедијални пренос слике ТВ и компјутерским линком на даљину.

Смештајни капацитети за новорођенчад су распоређени у три основна вида смештаја:

 • деца смештена са мајкама (baby friendly) укупно 54 дечија кревета смештена поред мајки у њиховим собама.
 • Јединица интензивне неге новорођенчади, у наменски грађеном и опремљеном простору на 300 м2, опремљена са 10 инкубатора прикључених на централни развод медицинских гасова. Инкубатори су опремљени мониторинг системом за праћење виталних параметара новорођенчади. Јединица интензивне неге је опремљена и са 3 неонатолошка респиратора са могућношћу праћења свих виталних функција новорођенчади и 2 покретна апарата за механичку потпору као и салом за ургентне неонатолошке интервенције.
 • Јединица полуинтензивне неге новорођенчади на 150 м2 простора опремљена са 8 инкубатора, 20 дечијих кревета и 5 кревета намењених новорођенчади која имају потребу за дужим боравком на клиници (деца мале порођајне тежине).

 

Одељење новорођенчади располаже са укупно 105 кревета у свим категоријама смештаја.

Током 2017. године урађена је санација водоводних инсталација на Одељењу пуерперијума (8 болесничких соба и 4 тоалета) те Одељења акушерских операционих сала уз претходну реорганизацију оперативног програма и боравка пацијенткиња на одељењу полуинтензивне неге, чиме је завршена Фаза I санације Завода за периантологију (30%).

Предстоје нам фазе реконструкције II и III за које је процењена вредост радова око 10.000.000 које је обезбедио Покрајиснки секретаријат за здравство.

Завод за гинекологију

Располаже са 60 болесничких кревета смештених у двокреветне и четворокреветне собе распоређене на преоперативни и постоперативни део и интензивну негу за гинеколошке пацијенткиње, као и хитан гинеколошки пријем. Сваки кревет је снабдевен мониторинг јединицом за праћење виталних функција и свом потребном савременом медицинском и пратећом опремом.

Крајем 2016. године Завод за гинекологију је реконструисан. Реконструкција је финансирана од стране Покрајинског секретаријата за здравство чиме су у значајној мери унапређени услови боравка гинеколошких болесница а запосленима унапређени услови за квалитетније пружање здравствених услуга.

У склопу Завода за гинекологију налази се и операциони блок са две гинеколошке, две ендоскопске сале и две акушерске сале опремљене са најсавременијом опремом и инструментима.

На Клиници за гинекологију и акушерство, у Заводу за оперативну гинекологију, ради тим лекара који се специјализовао за обољења гениталног тракта жена и њихово лечење, како конзервативно, тако и оперативно, најсавременијим техникама и терапијама. Посебна пажња усмерена је на операције којима се решавају проблеми из гинеколошке онкологије и урогинекологије.

У гинекологији су све присутнији ендоскопски и минимално инвазивни хируршки поступци. Већ сада се на Клиници за гинекологију и акушерство у Новом Саду већина бенигних цистичних тумора јајника, добро ограничени субсерозни и интрамурални миоми и ектопичне трудноће лече готово искључиво лапароскопским путем. Третман полипа ендометријума и продуженог дисфункционалног крварења у менопаузи биће искључиво хистероскопским приступом. Преканцерозне промене на грлићу материце успешно се лече применом електроексцизије са омчицом (LEETZ loop). Лечење стрес инконтиненције урина код жена код којих није  заступљен изражен спад материце, решава се субуретралним постављањем протеза или трака од синтетског материјала које узрокују формирање везивног ожиљка, што чини потпору средњем делу уретре. Овај савремени приступ хируршког лечења стрес инконтиненције урина код жена први пут је примењен управо на нашој Клиници. На овај начин скраћује се боравак пацијената у болничким установама и смањују трошкови лечења са бољим ефектима. Примена нових технологија у медицини које користе пулсне струје са термичком коагулацијом ткива направиће уштеду хируршког шавног материјала. Класичне оперативне технике у гинекологији остаће резервисане само за пацијенте са великим туморским масама у карлици порекла материце и јајника које није могуће лечити на други начин.

Завод за патологију трудноће

У оквиру Завода за патологију трудноће решавају се најкомпликованији случајеви високо ризичних трудноћа. Пацијенткиње из целе Војводине смештају се у овом Заводу, где се организује најсавременија дијагностика, те конзилијуми који за циљ имају најбоље могуће праћење и терапију трудноћа са компликацијама.

Најчешћа и најтежа проблематика у Заводу су: претермински порођаји, спонтани побачаји, хипертензивни   синдром,   интраутерини   застој   раста,   посттерминске   трудноће,   гравидитетна повраћања, интолеранција глукозе и дијабетес, перинаталне инфекције, превремено прснуће  плодових   овојака.   Од   коинциденталних   обољења   најчешћа   су:   анемија   и   хематолошка обољења,   стечене   и   урођене   срчане   мане,   поремећаји   функције   штитне   жлезде, имунолошка, нефролошка и  неуролошка обољења

Смештајни капацитети Завода су 47 болесничких кревета распоређених на Одељење патологије трудноће и Одељење патологије трудноће са високим ризиком. Новоотворено је и Одељење дневне болнице.

У Заводу је трудницама омогућена комплетна неинвазивна и инвазивна дијагностика и праћење и контрола ризичних трудноћа уз стални надзор интернисте. Прва рана амниоцентеза урађена је 1.11.1988. године. Током 1989. године извршено је 100 биопсија   хорионских   чупица,   као   пилот   студија   примене,   на   узорку   жена   које   су подвргаване   артефицијалном   абортусу.  Кордоцентеза   као   савремена   дијагностичка метода спроводи се од 1996. године. Доплер испитивања се рутински спроводе од 2000. године, након добијања адекватног ултразвучног апарата. Од 2001. године примењује се амниоинфузија а 2002. године урађена је интраутерина трансфузија крви. Током 2016. године урађено је око 1000 интервенција и преко 8000 ултразвучних прегледа.

Завод за хуману репродукцију

Обухвата Одељење за брачни стерилитет и Лабораторију за вантелесну оплодњу.

Завод за хуману репродукцију лоциран је у адаптираном и реновираном делу старе зграде Клинике за гинекологију и акушерство. Просторни капацитети су високо функционални и одговарају савременим потребама рада у области хумане репродукције.
У састав Завода улазе три амбуланте, операциона сала за мање интервенције, лабораторија репродуктивног биолога и ултразвучни кабинет. У последње две године набављена је високо квалитетна и савремена опрема за лапароскопске и хистероскопске операције и за репродуктивну лабораторију, реномираних произвођача ове врсте опреме. Лекари на Заводу су високо специјализовани за област хумане репродукције, са супспецијализацијама из области стерилитета и фертилитета и репродуктивне ендокринологије. Такође, средњи медицински кадар је обучен за саветодавни рад и свакодневну телефонску подршку у вези питања са проблемима стерилитета. Поред тога значајно је навести и учешће психолога у активностима завода јер они омогућавају пружање психолошке подршке у стресогеним ситуацијама које носи проблематика брачног стерилитета.

Едукација кадра, лекара и биолога, спроведена је у еминентним универзитетским центрима, уз редовне студијске боравке и усавршавања у водећим центрима за хуману репродукцију у Европи, али и Америци и Азији. Континуирано и плански се врши одабир значајних конгреса и састанака из области хумане репродукције који лекари посећују у циљу прикупљања нових знања и вештина неопходних за квалитетан рад. Поред тога лекари Завода уз помоћ колега из иностранства организовали су бројне базичне и напредне курсеве из хистероскопије и лапароскопије.

Спектар активности Завода обухвата бројне дијагностичке и терапијске процедуре као и саветодавни рад у оквиру остваривања и регулације фертилности. Практично износећи то су: дијагностика стерилитета, лапароскопске и хистероскопске операције у циљу успостављања фертилности жене, примена техника асистиране репродукције, решавање случајева ендокринолошке проблематике са упливом на репродуктивну функцију, саветодавни рад за примену контрацепцију и артефицијелни прекиди трудноћа како применом класичне хируршке технике тако и простагландина.

Uputstvo za sprovodjenje lecenja neplodnosti postupcima BMPO 08.12.2022.

Завод за феталну медицину и пренаталну дијагностику и терапију

Фетална медицина се током последњих десет година, својим развитком и технолошким напретком медицине, развила брже од осталих делова перинатологије и као таква се издвојила у самосталну дисциплину, која захтева посебно едуковане кадрове, простор, опрему и приступ проблему пренаталног скрининга, дијагностике и терапије.

Клиника за гинекологију и акушерство је од 1999. године, од самог почетка увођења феталне медицине као самосталне дисциплине у поље перинатологије, пратила развитак ове гране, како едукацијом кадра, тако и набавком опреме, те су се у потпуности стекли услови за издвајање ове области као самосталног ентитета, смештањем у посебни простор и организацијом кадра који би омогућио даљи напредак ове гране, у оквиру новог завода на Клиници.

Завод заједничких медицинских служби

У оквиру Завода заједничких медицинских служби је Одељење ултразвучне дијагностике, које се бави праћењима како морфологије и стања фетуса током целе трудноће, тако и ултразвучном дијагностиком проблема у гинекологији. У оквиру пројекта Клинике и Извршног већа Војводине ово одељење опремљено је најсавременијим ултразвучним апаратима, и током године се амбулантно прегледа преко 8500 пацијенткиња.

На Специјалистичкој поликлиници, која се налази у оквиру овог Завода, годишње се прегледа преко 5.000 пацијената. Током 2016. рад Специјалистичке клинике је у  потпуности реогранизован тако да се сви специјалистички/субспецијалистички прегледи обављају у 8 амбуланти : амбуланта за брачни стерилитет, јувенилну и општу гинекологију, кардиотокографију, акушерска амбуланта, перинатолошка амбуланта, амбуланта за оперативну гинекологију, амбуланта опште гинекологије 2 и амбуланта за одмор пацијената након интервенција.

Рад у поликлиничкој служби се одвија путем ИЗИС – а  (ИНТЕГРИСАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ), где изабрани лекар специјалиста  гинекологије у дому здравља, кликом на слободан термин креира упут пацијенту и упућује га на  додатни специјалистички преглед.

У оквиру овог Завода ради и Одељење лабораторијске дијагностике која обавља клиничко-биохемијску лабораторијску дијагностику за потребе пацијената. У лабораторији се ради широк спектар анализа по савременим, признатим методама, са квалитетном лабораторијском опремом и реагенсима. Клиничка лабораторија у свом раду примењује принципе добре лабораторијске праксе уз стручан кадар, савремену опрему, органиацију и технологију рада.

Eдукативни центар

Трећи спрат новог објекта наменски је грађен као едукативно административни пункт, намењен едукацији у оквиру додипломске наставе студената медицине, постдипломске наставе као и наставе континуиране едукације здравствених радника свих профила јер је Клиника за гинекологију и акушерство Наставна база Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду и Средње медицинске школе „7.  април“ из Новог Сада

Едукативни центар клинике располаже амфитеатром са 70 места опремљеним свим мултимедијалним садржајима неопходним за извођење савремене наставе, библиотеком, као и салом за седнице и семинаре. На Клиници се редовно одржавају стручни састанци и домаћи и међународни скупови.

На клиници постоји рачунарска мрежа од 110 рачунара са интернет конекцијом.

ПРОЈЕКАТ ВЛАДЕ СРБИЈЕ „БЕБО ДОБРОДОШЛА“

Након неколико инструктажа дана 13.07.2016. започето је спровођење пројекта Министравства државне управе и локалне самопураве и Кабинета Председника Владе „Бебо добро дошла на свет“ којим се родитељима олакшавају административне процедуре везане за рођење беба (давање имена, Извод из МКР, здравствена књижица, добијање ЈМБГ). Неколико пута до сада смо били похваљени за рад и ангажман у вези са пројектом а до сада је урађено више од 45.00 електронских пријава рођења.

ПИЛОТ ЦЕНТАР ЗА ЖРТВЕ СЕКУСАЛНОГ НАСИЉА

Уз подршку Покрајинског секрeтаријата за здравство пројекат “Заустави-заштити-помози” финансиран је од стране Повереничког фонда Уједињених нација за подршку акцијама елиминисања насиља над женама (The United Nation Trust Fund to End Violence Against Women ili UN Trust Fund) на Клиници је у осниван Први Центар за жртве сексуалног насиља у Војводини.

Зaкaзивaњe прeглeдa и oпeрaциja oбaвљa сe прeкo ИЗИС система, а пацијенти који припадају здравственим установама, које још нису интегрисане у ИЗИС систем, термин прегледа могу добити слањем скенираног упута и релевантне специјалистичке извештаје на е-адресу: zakazivanje@kcv.rs
НОВЕ МЕТОДЕ
ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ
Извештаји и информације
МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија и визија Клиничког центра Војводине
КЛИНИКЕ И ЦЕНТРИ
Клинички центар Војводине
ЗАКАЗИВАЊЕ
Заказивање прегледа и додатне информације