Клиника за хематологију

Управник:
проф. др Ивана Урошевић

Клиника за хематологију је терцијарна здравствена установа у којој се обавља здравствена, наставна и научноистраживачка делатност.

Клиника располаже стационарним делом, хематолошком дневном болницом и амбулантном службом. На овај начин се обезбеђује здравствена заштита за подручје првенствено Новог Сада и Јужнобачког округа, као и терцијарна здравствена заштита за становнике целе Војводине. Стационарни део Клинике има 36 постеља уз одељење специјалне интензивне неге са јединицом за трансплантацију матичне ћелије хематопоезе, док дневна болница има 6 постеља, намењених свим болесницима на терапији лековима који делују на молекулском нивоу, болесницима са територије Војводине чије лечење захтева примену моноклонских антитела, као и свим оболелима од хемофилије. Клиника за хематологију је установа са једном од најдужих традиција у региону у спровођењу трансплантације матичне ћелије хематопоезе која датира из 1978. године. Спроводи се аутолога и алогена трансплантација матичних ћелија од сродних давалаца са мијелоаблативним и кондиционим режимима редукованог интензитета, као и аферезне процедуре. За потребе процеса трансплантације, али и лечења других болесника на високодозним хемиотерапијским режимима, на располагању је одељење специјалне интензивне неге са јединицом за трансплантацију опремљеном специјалним ХЕПА (high efficiency particulate air module) филтером.

У оквиру Поликлинике Клиничког центра Војводине, функционише и амбуланта Клинике за хематологију у којој се лече болесници за бенигним и малигним хематолошким болестима, а спроводе се и дијагностичке процедуре аспирационе пункције и биопсије костне сржи. Од ове године, почео је са радом и Конзилијум Клинике са циљем пружања стручно-методолошке подршке регионалним здравственим установама као и ефикасније дијагностике, праћења и лечења хематолошких болесника из целе Војводине.

Клиника за хематологију је наставна база Медицинског факултета у Новом Саду. Сарадници и наставници учествују у практичној и теоријској настави на Катедри за интерну медицину  за студенте интегрисаних академских студија медицине, интегрисаних академских студија стоматологије, основних струковних и основних академских студија здравствене неге и основних академских студија медицинске рехабилитације. Настава се одвија на српском и енглеском језику. У Клиници се одвија едукација лекара на специјализацији из опште медицине и интерне медицине, као и лекара на супспецијализацији из хематологије.

У Клиници за хематологију се спроводе и клиничка испитивања чији се посебан значај огледа у омогућавању приступа наших болесника новим лековима као и давању доприноса у истраживању истих.

Зaкaзивaњe прeглeдa и oпeрaциja oбaвљa сe прeкo ИЗИС система, а пацијенти који припадају здравственим установама, које још нису интегрисане у ИЗИС систем, термин прегледа могу добити слањем скенираног упута и релевантне специјалистичке извештаје на е-адресу: zakazivanje@kcv.rs
НОВЕ МЕТОДЕ
ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ
Извештаји и информације
МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија и визија Клиничког центра Војводине
КЛИНИКЕ И ЦЕНТРИ
Клинички центар Војводине
ЗАКАЗИВАЊЕ
Заказивање прегледа и додатне информације