Служба зa eкoнoмскo-финaнсиjскe пoслoвe

Упрaвник:
Бранимир Таталовић, дипл. економиста

МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија и визија Клиничког центра Војводине
КЛИНИКЕ И ЦЕНТРИ
Клинички центар Војводине
ЗАКАЗИВАЊЕ
Заказивање прегледа и додатне информације
МАПА
Мапа клиника и центара у саставу КЦВ