Служба зa прaвнe и oпштe пoслoвe

Упрaвник:
Дејан Милосављевић

МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија и визија Клиничког центра Војводине
КЛИНИКЕ И ЦЕНТРИ
Клинички центар Војводине
ЗАКАЗИВАЊЕ
Заказивање прегледа и додатне информације
МАПА
Мапа клиника и центара у саставу КЦВ